Hem: Teman: Offentliga utredningar:

2015 års penningtvättsutredning (Fi 2014:16)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

2015 års penningtvättsutredning (Fi 2014:16) [ Avslutad 2016 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 20 st. ♀ 9 ♂ 11 ) :

Kent Madstedt  []  ( Särskild utredare )
Liselott Alström  []  ( Expert )
Arne Andersson  []  ( Expert )
Thomas Edling  []  ( Expert )
Stefan Ellström  []  ( Expert )
Agnetha Hilding Qvarnström  []  ( Expert )
Jonas Karlsson  []  ( Expert )
Elisabeth Lagerqvist  []  ( Expert )
Niklas Lindeberg  []  ( Expert )
Jenny Lundberg  []  ( Expert )
Johan Sangborn  []  ( Expert )
Erik Sjöholm  []  ( Expert )
Jenny Stenhammar Gothnier  []  ( Expert )
Erik Swartling  []  ( Expert )
Lotta Westerberg  []  ( Expert )
Hanna Wetter  []  ( Expert )
Lars Carlsson  []  ( Sekreterare )
Marlene Forsman  []  ( Sekreterare )
Johanna Syrén  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

2015 års penningtvättsutredning (Fi 2014:16)


Beteckning : Fi 2014:16
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2017-03-30
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-10-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:140, dir. 2015:49 och dir. 2015:110
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Madstedt, Kent, fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2016-02-01
Expert : Alström, Liselott, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Andersson, Arne, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Edling, Thomas, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Ellström, Stefan, fr.o.m. 2015-09-01
Expert : Hilding Qvarnström, Agnetha, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Karlsson, Jonas, fr.o.m. 2015-10-15
Expert : Lagerqvist, Elisabeth, fr.o.m. 2015-06-01
Expert : Lindeberg, Niklas, fr.o.m. 2015-06-01 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Lundberg, Jenny, fr.o.m. 2015-09-01
Expert : Sangborn, Johan, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Sjöholm, Erik, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Stenhammar Gothnier, Jenny, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Swartling, Erik, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-05-31
Expert : van Kesbeeck Andersson, Fredrik, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Westerberg, Lotta, fr.o.m. 2015-01-01
Expert : Wetter, Hanna, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-08-31
Sekreterare : Carlsson, Lars, fr.o.m. 2015-06-01 t.o.m. 2015-10-07
Sekreterare : Forsman, Marlene, fr.o.m. 2015-10-23 t.o.m. 2016-02-01
Sekreterare : Syren, Johanna, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-02-14

Rapporter

SOU 2016:8Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. 2 volymer: Del 1 + Del 2

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman