: : :

Medverkande i utredning : Carl Cederschiöld På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Carl Cederschiöld

Utredningar som Carl Cederschiöld medverkat i ( 2 st. ):

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai (UD 2007:04) [ Avslutad 2011 ] [ Ordförande ]

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai (UD 2007:04)


Beteckning : UD 2007:04
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2012-02-17
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-10-04
Direktiv för kommittén, se dir. 2007:142
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Cederschiöld, Carl, fr.o.m. 2007-10-05 t.o.m. 2011-04-01
Ledamot : Berglund, Annika, fr.o.m. 2009-03-04 t.o.m. 2011-04-01
Ledamot : Follin, Ann, fr.o.m. 2009-03-04 t.o.m. 2011-04-01
Ledamot : Gustafsson, Yvonne, fr.o.m. 2009-03-04 t.o.m. 2011-04-01
Ledamot : Ljunggren, Börje, fr.o.m. 2009-03-04 t.o.m. 2011-04-01
Ledamot : Stensson, Henry, fr.o.m. 2009-03-04 t.o.m. 2011-04-01
Ledamot : Törnblom, Jonas, fr.o.m. 2009-03-04 t.o.m. 2011-04-01
Tf. generalkommissarie : Jeppson, Hans, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-11-30
Generalkommissarie : Rembe, Annika, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2011-03-31
Projekthandledare : Lorentzon, David, fr.o.m. 2007-12-01 t.o.m. 2011-03-31
Projekledare : Ekstrand, Nina, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2011-01-17
Programhandläggare : Magnell, David A., fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2009-01-05
Vikarierande projekthandledare : Nöre, Anna, fr.o.m. 2010-05-26 t.o.m. 2011-03-31
Programassistent : Lerfors, Cecilia, fr.o.m. 2009-08-17 t.o.m. 2010-11-15
Kommunikationsansvarig : Engström, Tove, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2010-06-30
Ansvar för programverksamhet : Rygård, Anna, fr.o.m. 2009-02-09 t.o.m. 2011-01-31
Protocol Manager : Cappelin, Björn, fr.o.m. 2010-03-08 t.o.m. 2010-11-01
Senior adviser : Björck, Staffan, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2009-12-31

Rapporter

SOU 2011:22Spirit of Innovation
Källa : Sveriges riksdag
Ansvarskommittén (Fi 2003:02) [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]

Ansvarskommittén (Fi 2003:02)


Beteckning : Fi 2003:02
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2008-02-29
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-01-23
Direktiv för kommittén, se dir. 2003:10 och dir. 2004:93
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Svegfors, Mats, fr.o.m. 2003-01-23
Ledamot : Andersson, Hans, fr.o.m. 2003-02-19
Ledamot : Ankarberg Johansson, Acko, fr.o.m. 2003-02-19
Ledamot : Bohlin Olsson, Britt, fr.o.m. 2003-02-19 t.o.m. 2006-10-09
Ledamot : Cederschiöld, Carl, fr.o.m. 2003-02-19
Ledamot : Hultqvist, Peter, fr.o.m. 2003-02-19
Ledamot : Kristensson, Elaine, fr.o.m. 2003-02-19
Ledamot : Lennmarker, Göran, fr.o.m. 2003-12-01
Ledamot : Magnusson, Göran, fr.o.m. 2003-02-19
Ledamot : Reinfeldt, Fredrik, fr.o.m. 2003-02-19 t.o.m. 2003-10-29
Ledamot : Schmidt, Olle, fr.o.m. 2003-02-19
Ledamot : Tornberg, Stefan, fr.o.m. 2006-10-11
Ledamot : Torstensson, Åsa, fr.o.m. 2003-01-23 t.o.m. 2006-10-10
Ledamot : Wåhlstedt, Håkan, fr.o.m. 2003-01-23
Ledamot : Ölvebro, Ulla, fr.o.m. 2003-01-23
Ledamot : Österberg, Sven-Erik, fr.o.m. 2006-10-10
Sakkunnig : Bengtsson, Ulf, fr.o.m. 2003-03-18
Sakkunnig : Ehinger Bergling, Åsa, fr.o.m. 2003-03-13
Sakkunnig : Ehn, Peter, fr.o.m. 2003-03-13
Sakkunnig : Färm, Håkan, fr.o.m. 2003-03-13 t.o.m. 2004-01-29
Sakkunnig : Grahn Agering, Ylva, fr.o.m. 2004-03-10
Sakkunnig : Källsbo, Henrik, fr.o.m. 2003-03-13
Sakkunnig : Lennartsson, Fredrik, fr.o.m. 2003-03-13
Sakkunnig : Petersson, Roger, fr.o.m. 2003-03-13
Sakkunnig : Saxton, Brita, fr.o.m. 2003-06-02
Sakkunnig : Sundström, Björn, fr.o.m. 2003-03-13
Expert : Blix, Mårten, fr.o.m. 2004-11-08 t.o.m. 2006-03-06
Expert : Lundin, Ulf, fr.o.m. 2003-06-02 t.o.m. 2004-11-07
Expert : Molin, Roger, fr.o.m. 2003-04-28
Expert : Pålsson, Thomas, fr.o.m. 2003-04-28
Expert : Wikhall, Maria, fr.o.m. 2006-04-28
Huvudsekreterare : Landahl, Jan, fr.o.m. 2003-03-10 t.o.m. 2005-05-08
Huvudsekreterare : Olauzon, Martin, fr.o.m. 2005-07-01
Sekreterare : Nilsson, Ylva, fr.o.m. 2003-08-11 t.o.m. 2003-09-20
Sekreterare : Olsson, Jörgen, fr.o.m. 2003-04-01
Sekreterare : Pernebring, Marie, fr.o.m. 2003-06-01
Sekreterare : Rydén Begendahl, Inger, fr.o.m. 2003-03-15
Sekreterare : Widell, Jonas, fr.o.m. 2006-05-01
Sekreterare : Wigzell, Olivia, fr.o.m. 2004-11-08
Stabsbiträde : Frykman, Henrik, fr.o.m. 2006-01-10 t.o.m. 2006-06-30
Stabsbiträde : Lemne, Marja, fr.o.m. 2005-05-17 t.o.m. 2005-12-31
Assistent : Dahlqvist, Therése, fr.o.m. 2006-12-27 t.o.m. 2007-03-09
Assistent : Dahlqvist, Åsa, fr.o.m. 2003-03-01

Rapporter

SOU 2003:123Utvecklingskraft för hållbar välfärd (delbetänkande)
Ansvarskommitténs skriftserie november 2005 -- Hur kan dagens forskning påverka framtidens sjukvård?
Ansvarskommitténs skriftserie december 2005 -- Staten och kommunerna.
Februari 2006 -- Hälso- och sjukvårdens strukturreformer
Mars 2006 -- Färre kommuner? Om små kommuners problem och utmaningar
Mars 2006 -- "God vård på lika villkor" Geografi, demokrati, volym & kvalitet
Maj 2006 -- Styrning av markanvändning och miljö
Juni 2006 -- Sveriges regionala indelning – om tillväxtperspektivet får råda och ansvarsfördelningen på regional nivå: hur kan den se ut?
Juli 2006 -- Medborgarna och den offentliga välfärdens organisering
Juli 2006 -- Statens nya geografi
SOU 2007:10Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft – slutbetänkande
SOU 2007:11Staten och kommerna – uppgifter, struktur och relation
SOU 2007:12Hälso- och sjukvården
SOU 2007:13Regional utveckling och regional samhällsorganisation
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2003:10
Dir. 2004:93

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman