Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2011:22 Spirit of Innovation – Slutrapport från Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2011:22 Spirit of Innovation – Slutrapport från Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai ( 258 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai (UD 2007:04) [ Avslutad 2011 ]

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai (UD 2007:04)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-10-04
Direktiv för kommittén, se dir. 2007:142
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:22 Spirit of Innovation
Medverkande :
Ordförande : Carl Cederschiöld, f.d. finansborgarråd, fr.o.m. 2007-10-05 t.o.m. 2011-04-01
Ledamot : Annika Berglund, informationsdirektör Atlas Copco, fr.o.m. 2009-03-04 t.o.m. 2011-04-01
Ledamot : Ann Follin, chef för Tekniska museet, fr.o.m. 2009-03-04 t.o.m. 2011-04-01
Ledamot : Yvonne Gustafsson, generaldirektör för Statskontoret, fr.o.m. 2009-03-04 t.o.m. 2011-04-01
Ledamot : Börje Ljunggren, tidigare ambassadör i Peking, fr.o.m. 2009-03-04 t.o.m. 2011-04-01
Ledamot : Henry Senior Vice President Stensson,, Ericsson AB, fr.o.m. 2009-03-04 t.o.m. 2011-04-01
Ledamot : Jonas Director Törnblom, of Corporate Marketing & Information, Envac Centralsug AB, fr.o.m. 2009-03-04 t.o.m. 2011-04-01
tf Generalkommissarie : Hans Jeppson, f.d. statssekreterare, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-11-30
Generalkommissarie : Annika Rembe, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2011-03-31
Projekthandledare : David Lorentzon, t.f. departementssekreterare, fr.o.m. 2007-12-01 t.o.m. 2011-03-31
Projekledare : Nina Ekstrand, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2011-01-17
Programhandläggare : David A. Magnell, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2009-01-05
Vikarierande projekthandledare : Anna Nöre, fr.o.m. 2010-05-26 t.o.m. 2011-03-31
Programassistent : Cecilia Lerfors, fr.o.m. 2009-08-17 t.o.m. 2010-11-15
Kommunikationsansvarig : Tove Engström, kommunikationschef, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2010-06-30
Ansvar för programverksamhet : Anna Rygård, projektledare, fr.o.m. 2009-02-09 t.o.m. 2011-01-31
Protocol Manager : Björn Cappelin, fr.o.m. 2010-03-08 t.o.m. 2010-11-01
Senior adviser : Staffan Björck, ämnesråd, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2009-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 18 st. ♀ 9 ♂ 9 )

Carl Cederschiöld  [] ( Ordförande )
Annika Berglund  [] ( Ledamot )
Ann Follin  [] ( Ledamot )
Yvonne Gustafsson  [] ( Ledamot )
Börje Ljunggren  [] ( Ledamot )
Hans Jeppson  [] ( Tf Generalkommissarie )
Annika Rembe  [] ( Generalkommissarie )
David Lorentzon  [] ( Projekthandledare )
Nina Ekstrand  [] ( Projektledare )
David A. Magnell  [] ( Programhandläggare )
Anna Nöre  [] ( Vikarierande projekthandledare )
Cecilia Lerfors  [] ( Programassistent )
Tove Engström  [] ( Kommunikationsansvarig )
Anna Rygård  [] ( Ansvar för programverksamhet )
Björn Cappelin  [] ( Protocol Manager )
Staffan Björck  [] ( Senior adviser )
Henry Stensson  [] ( Ledamot )
Jonas Törnblom  [] ( Ledamot )
Omslaget till SOU 2011:22

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2011:22 Spirit of Innovation – Slutrapport från Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2011:22?

Vilka medverkade till SOU 2011:22?

Carl Cederschiöld, Annika Berglund, Ann Follin, Yvonne Gustafsson, Börje Ljunggren, Hans Jeppson, Annika Rembe, David Lorentzon, Nina Ekstrand, David A. Magnell, Anna Nöre, Cecilia Lerfors, Tove Engström, Anna Rygård, Björn Cappelin, Staffan Björck, Henry Stensson och Jonas Törnblom var med när betänkandet SOU 2011:22 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 2011:22?

Hur många sidor har betänkandet SOU 2011:22?

Betänkandet SOU 2011:22 är på 258 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman