: : :

Medverkande i utredning : Björn Vestin

Sök kontaktuppgifter till Björn Vestin på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Björn Vestin

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Björn Vestin medverkat i ( 3 st. ):

Arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av handläggningen av migrationspolitiska frågor och utlänningsärenden i de fall handläggningen sker såväl i Sverige som utomlands (UD 1997:D) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1998 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av handläggningen av migrationspolitiska frågor och utlänningsärenden i de fall handläggningen sker såväl i Sverige som utomlands (UD 1997:D) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 1998
Medverkande :
Ordförande : Gun-Britt Andersson, statssekreterare, fr.o.m. 1997-07-10
Ledamot : Bo Anderberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-07-10
Ledamot : Björn O. Eriksson, regiondirektör, fr.o.m. 1998-05-12
Ledamot : Ann-Marie Hedström, polisintendent, fr.o.m. 1997-07-10 t.o.m. 1998-05-11
Ledamot : Steen Hohwü-Christensen, ambassadör, fr.o.m. 1997-07-10
Ledamot : Anders Kjaersgaard, polisintendent, fr.o.m. 1998-05-12
Ledamot : Eva Palfelt, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-07-10
Ledamot : Hans Rosenqvist, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-07-10
Ledamot : Håkan Sandesjö, generaldirektör, fr.o.m. 1997-07-10
Ledamot : Peter Springfeldt, departementsråd, fr.o.m. 1997-07-10
Ledamot : Torsten Torstensson, avdelningschef, fr.o.m. 1998-05-12
Ledamot : Björn Vestin, byråchef, fr.o.m. 1997-07-10 t.o.m. 1998-05-11
Ledamot : Inger Wihammar, kansliråd, fr.o.m. 1997-07-10
Ledamot : Anna Gävner, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-03-24
Ledamot : Jan Kärrlander, ambassadråd, fr.o.m. 1998-03-24
Ledamot : Lars Påhlsson, kansliråd, fr.o.m. 1998-03-24
Ledamot : Inger Wihammar, kansliråd, fr.o.m. 1998-03-24
Ledamot : Anders Kjaersgaard, polissekreterare, fr.o.m. 1998-03-24
Ledamot : Britt-Louise Gunnar, utlänningsnämndsråd, fr.o.m. 1998-03-24
Ledamot : Göran Hallén, byrådirektör, fr.o.m. 1998-03-24
Ledamot : Bengt Bjerkesjö, poliskommissarie, fr.o.m. 1998-03-24
Ledamot : Torsten Torstensson, avdelningschef, fr.o.m. 1998-03-24
Ledamot : Lars Sylvan, byråchef, fr.o.m. 1998-03-24
Ledamot : Inger Wihammar, kansliråd, fr.o.m. 1998-06-18
Ledamot : Inga-Lill Holmes, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-06-18
Ledamot : Elisabet Jansén, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-06-18
Ledamot : Ingalill Jonsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-06-18
Ledamot : Christina Sandqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-06-18
Ledamot : Kurt Björk, utlänningsnämdsråd, fr.o.m. 1998-06-18
Ledamot : Marianne Sjöblom, personalansvarig, fr.o.m. 1998-06-18
Ledamot : Annika Belkert, byråchef, fr.o.m. 1998-06-18
Ledamot : Elisabet Alm, byråchef, fr.o.m. 1998-06-18
Ledamot : Torsten, byråchef Statens invandrarverk, fr.o.m. 1998-06-18
Ledamot : Björn Vestin, byråchef, fr.o.m. 1998-06-18
Sekreterare : Lars Påhlsson, kansliråd, fr.o.m. 1997-07-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (UD 1997:02) om ansvarsfördelningen vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt inre utlänningskontroll [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Utredningen (UD 1997:02) om ansvarfördelningen vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt inre utlänningskontroll


Beteckning : UD 1997:02
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för ändrats genom regeringsbeslut 1997-06-12. Uppdraget är därmed slutfört.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Thorblad, Barbro, fr.o.m. 1997-02-04 t.o.m. 1997-10-01
Expert : Glad, Anita, fr.o.m. 1997-02-04 t.o.m. 1997-10-01
Expert : Påhlsson, Lars, fr.o.m. 1997-02-04 t.o.m. 1997-10-01
Expert : Rosenqvist, Hans, fr.o.m. 1997-02-04 t.o.m. 1997-10-01
Expert : Sandesjö, Håkan, fr.o.m. 1997-02-04 t.o.m. 1997-10-01
Expert : Stenbäck, Göran, fr.o.m. 1997-02-04 t.o.m. 1997-10-01
Expert : Ulfvebrand, Eva, fr.o.m. 1997-02-04 t.o.m. 1997-10-01
Expert : Vestin, Björn, fr.o.m. 1997-02-04 t.o.m. 1997-10-01
Sekreterare : Wetterlundh, Thomas, fr.o.m. 1997-02-04 t.o.m. 1997-10-22

Rapporter

SOU 1997:128Verkställighet och kontroll
i utlänningsärenden.
Direktivens tidsramar har ändrats genom
regeringsbeslut 1997-06-12.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:128 Verkställighet och kontroll i utlänningsärenden [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Ku 1994:07) om verkställighet av beslut om avvisning och utvisning [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

Utredningen (Ku 1994:07) om verkställighet av beslut om avvisning och utvisning


Beteckning : Ku 1994:07
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-22
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:74, 1994:131.
Lokal :
0

Sammansättning


Backlund, Rune, fr.o.m. 1994-07-28
Expert : Ewald, Carin, fr.o.m. 1994-12-05
Expert : Fjärstedt, Stig, fr.o.m. 1994-12-05
Expert : Ranland, Bengt, fr.o.m. 1994-12-05
Expert : Rosenqvist, Hans, fr.o.m. 1994-12-05
Expert : Svartz, Nils, fr.o.m. 1994-12-05
Expert : Vestin, Björn, fr.o.m. 1994-12-05
Expert : Westlund, Helen, fr.o.m. 1994-12-05
Sekreterare : Danielsson, Berit, fr.o.m. 1994-12-01

Rapporter

SOU 1995:55Ett samlat verksamhetsansvar
för asylärenden
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:74
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:55 Ett samlat verksamhetsansvar för asylärenden [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman