Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Bertil Norbelie På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Bertil Norbelie på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Bertil Norbelie

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bertil Norbelie medverkat i ( 3 st. ):

Tävlingsdjursutredningen (Jo 2006:04) [ Avslutad 2007 ] [ Särskild utredare ]
Tävlingsdjursutredningen (Jo 2006:04)
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-09-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:95 och dir. 2007:35
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:86 Bättre djurskydd - mindre krångel
Medverkande :
Särskild utredare : Bertil Norbelie, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2007-01-15
Sakkunnig : Urban Johnson, ämnesråd, fr.o.m. 2007-03-16
Expert : Lars Aurell, leg. veterinär, fr.o.m. 2007-03-16
Expert : Peter Forssberg, överveterinär, fr.o.m. 2007-03-16
Expert : Helena Gärtner, utbildningschef, fr.o.m. 2007-03-16
Expert : Nina Lundin, leg.veterinär, fr.o.m. 2007-03-16
Expert : Elisabeth Mustonen, veterinärinspektör, fr.o.m. 2007-03-16
Expert : Ionie Oskarson, managementskonsult, fr.o.m. 2007-03-16
Expert : Ingrid Redbo, docent, fr.o.m. 2007-03-16
Expert : Sven Tolling, förbundsordförande, fr.o.m. 2007-03-16
Expert : Göran Åkerström, veterinärinspektör, fr.o.m. 2007-03-16
Sekreterare : Nina Nordengren, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-01-29 t.o.m. 2007-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:86 Bättre djurskydd – mindre krångel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04) [ Avslutad 2005 ] [ Särskild utredare ]
Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04)
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:80 och dir. 2005:60
Uppdraget därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:75 Hundgöra - att göra hundar som gör nytta
Medverkande :
Särskild utredare : Bertil Norbelie, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2004-06-17
Expert : Birgitta Danell, professor, fr.o.m. 2005-01-26
Expert : Agneta Norgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-01-26
Lasse Eriksson, utvecklingsansvarig, fr.o.m. 2005-01-26
Åke Hedhammar, professor, fr.o.m. 2005-01-26
Kenneth Jägsander, ledamot, fr.o.m. 2005-01-26
Sven-Peter Ohlsson, bitr. brottsbekämpningschef, fr.o.m. 2005-01-26
Helena Rosenberg, avelskonsulent, fr.o.m. 2005-01-26
Jan-Olof Säll, lärare brand/räddning, fr.o.m. 2005-01-26
Björn Wahlgren, överstelöjtnant, fr.o.m. 2005-01-26
Jöran Wikbladh, ledamot, fr.o.m. 2005-01-26
Sekreterare : Per Arvelius, fr.o.m. 2004-12-01 t.o.m. 2005-09-30
Bitr. sekreterare : Kerstin Persson, fr.o.m. 2004-12-01 t.o.m. 2005-09-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:75 Hundgöra – att göra hundar som gör nytta [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén (Ku 1993:03) om kulturpolitikens inriktning [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Kommittén (Ku 1993:03) om kulturpolitikens inriktning
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1995
Lokal : Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepar- tementet, 103 33 Stockholm. Direktiv för utredningen, se dir. 1993:24, 1994:146. Utredningen har avgett (SOU 1994:9) Förnyelse och kontinuitet- om konst och kultur i framtiden. (SOU 1995:84) Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:85) Tjugo års kulturpolitik En rapport från kulturutredningen Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:9 Förnyelse och kontinuitet- om konst och kultur i framtiden.
SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning
SOU 1995:85 Tjugo års kulturpolitik En rapport från kulturutredningen Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Gerd Engman, direktör, fr.o.m. 1994-12-09
Ordförande : Ingemar Mundebo, ordförande, t.o.m. 1994-12-08
Sakkunnig : Catharina Blom, enhetschef
Ledamot : Charlotte Branting, led. av riksdagen
Ledamot : Kia Ericson, kommunalråd
Ledamot : Elisabeth Fleetwood, led. av riksdagen
Ledamot : Thomas Ginner, fil.dr
Ledamot : Stina Gustavsson, led. av riksdagen
Ledamot : Åke Gustavsson, led. av riksdagen
Ledamot : Ewa Larsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-12-09
Ledamot : Annika Nilsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-12-09
Ledamot : Bertil Norbelie, kanslichef
Ledamot : Elisabeth Persson, led. av riksdagen
Ledamot : Laila Strid, riksdagsledamot, t.o.m. 1994-12-08
Ledamot : Alwa Wennerlund, led. av riksdagen
Sakkunnig : Hans Enflo, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Charlotta Gustafsson, departementssekreterare
Sakkunnig : Göran Lannegren, departementsråd, t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Thomas Lyrevik, departementsråd, t.o.m. 1994-03-14
Sakkunnig : Hans Sand, departementsråd
Sakkunnig : Ants Viirman, sektionschef
Expert : Anders Ekman, förbundssekreterare, fr.o.m. 1993-11-01
Expert : Marianne Eliason, rättschef, fr.o.m. 1994-12-01
Expert : Lars Emanuelsson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Göran Löfdahl, direktör, fr.o.m. 1993-11-01 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Agneta Spetz, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-11-01
Huvudsekreterare : Hans Johansson, direktör
Christina von, avdelningschef, fr.o.m. 1995-02-01
Jan-Erik Billinger, avdelningschef
Christer Bogefeldt, departementssekreterare
Margareta Cronholm, avdelningschef, fr.o.m. 1993-12-01
Bo Nilsson, byrådirektör, fr.o.m. 1995-02-01
Marika Romanus, fil.stud., fr.o.m. 1994-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:24 Kulturpolitikens inriktning

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman