Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04)

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04) [ Avslutad 2005 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 4 ♂ 9 ) :

Bertil Norbelie  []  ( Särskild utredare )
Birgitta Danell  []  ( Expert )
Agneta Norgren  []  ( Expert )
Per Arvelius  []  ( Sekreterare )
Kerstin Persson  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04)
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:80 och dir. 2005:60
Uppdraget därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:75 Hundgöra - att göra hundar som gör nytta
Medverkande :
Särskild utredare : Bertil Norbelie, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2004-06-17
Expert : Birgitta Danell, professor, fr.o.m. 2005-01-26
Expert : Agneta Norgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-01-26
Lasse Eriksson, utvecklingsansvarig, fr.o.m. 2005-01-26
Åke Hedhammar, professor, fr.o.m. 2005-01-26
Kenneth Jägsander, ledamot, fr.o.m. 2005-01-26
Sven-Peter Ohlsson, bitr. brottsbekämpningschef, fr.o.m. 2005-01-26
Helena Rosenberg, avelskonsulent, fr.o.m. 2005-01-26
Jan-Olof Säll, lärare brand/räddning, fr.o.m. 2005-01-26
Björn Wahlgren, överstelöjtnant, fr.o.m. 2005-01-26
Jöran Wikbladh, ledamot, fr.o.m. 2005-01-26
Sekreterare : Per Arvelius, fr.o.m. 2004-12-01 t.o.m. 2005-09-30
Bitr. sekreterare : Kerstin Persson, fr.o.m. 2004-12-01 t.o.m. 2005-09-15

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman