Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Bengt Johnsson

Sök kontaktuppgifter till Bengt Johnsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Bengt Johnsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bengt Johnsson medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (U 2006:10) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]
Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (U 2006:10)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutd 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-08-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:90 och dir. 2007:44
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:64 Studiestödsdatalag
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Öman, chefsjurist, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Peter Edman, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-08-21 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Bengt Johnsson, föredragande, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Héléne Samuelsson, jurist, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Anna Sjöstrand, verksjurist, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Martin Östberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-08-20
Sekreterare : Mikael Kullberg, hovrättsfiskal, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2007-10-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:64 Studiestödsdatalag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 2005:05) om jordbrukets roll som bioenergiproducent [ Avslutad 2007 ] [ Sekreterare ]
Utredningen (Jo 2005:05) om jordbrukets roll som bioenergiproducent
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-07-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:85, dir. 2006:56 och dir. 2006:131
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket - en växande resurs
Medverkande :
Särskild utredare : Lars Andersson, verkst. direktör, fr.o.m. 2005-10-21
Expert : Susanne Andersson, handläggare, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Runar Brännlund, professor, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Pål Börjesson, docent, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Sven-Olov Ericson, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Peter Frykblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-18
Expert : Olle Hådell, civilingenjör, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Conny Hägg, ämnesråd, fr.o.m. 2007-03-16
Expert : Ulrika Jardfelt, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Kersti Linderholm, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Hans-Örjan Nohrstedt, docent, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Fredrik Odelram, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Ann Segerborg-Fick, expert, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Anna Stålnacke, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Harald Svensson, chefsekonom, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Kerstin Wennberg, projektledare, fr.o.m. 2006-04-06
Huvudsekreterare : Anders Lundin, docent, fr.o.m. 2006-03-01 t.o.m. 2007-05-09
Sekreterare : Annika Atterwall, agronom, fr.o.m. 2006-01-23 t.o.m. 2007-03-31
Sekreterare : Bengt Johnsson, agronom, fr.o.m. 2006-02-03
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket – en växande resurs [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Djurtransportutredningen (Jo 2001:01) [ Avslutad 2003 ] [ Sakkunnig ]
Djurtransportutredningen (Jo 2001:01)
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-03-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:15, dir. 2001:27 och dir. 2002:99
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:6 Kännande varelser eller okänsliga varor?
Medverkande :
Särskild utredare : Gudrun Lindvall, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-03-01
Sakkunnig : Rikard Backelin, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-05-25
Sakkunnig : Bengt Johnsson, agronom, fr.o.m. 2001-05-25
Expert : Elisa Abascal Reyes, fr.o.m. 2002-04-22
Expert : Johan Beck-Friis, informationschef, fr.o.m. 2001-05-25
Expert : Birgitta Carlsson, konsumentpolitiskt ansvarig, fr.o.m. 2001-05-25
Expert : Ingvar Ekesbo, veterinär, fr.o.m. 2001-05-25
Expert : Girma Gebresenbet, docent, fr.o.m. 2001-05-25
Expert : Gunnar Johansson, veterinär, fr.o.m. 2001-05-25
Expert : Eva Kaspersson, agronom, fr.o.m. 2001-05-25
Expert : Birgitta Larsson, djurskyddsinspektör, fr.o.m. 2001-05-25
Expert : Erland Pääjärvi, veterinärinspektör, fr.o.m. 2001-05-25
Expert : Åke Rutegård, verkst. direktör, fr.o.m. 2001-05-25
Expert : Gunnela Ståhle, agronom, fr.o.m. 2001-05-25
Sekreterare : Elisa Abascal Reyes, fr.o.m. 2002-06-15 t.o.m. 2003-01-24
Sekreterare : Agneta Meland Regnér, fr.o.m. 2001-06-06 t.o.m. 2003-01-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:6 Kännande varelser eller okänsliga varor? [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Jo 1997:01) om EU:s utvidgning – konsekvenser för jordbruket och den gemensamma jordbrukspolitiken [ Avslutad 1997 ] [ Sekreterare ]
Utredningen (Jo 1997:01) om EU:s utvidgning - konsekvenser för jordbruket och den gemensamma jordbrukspolitiken
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1997:14.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:150 EU:s jordbrukspolitik och östutvidgning. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Per-Göran Öjeheim, överdirektör, fr.o.m. 1997-02-06
Expert : Lena Johansson, departementsråd, fr.o.m. 1997-03-14
Expert : Ingemar Nilsson, fil.kand., fr.o.m. 1997-03-14
Expert : Christer Wretborn, departementsråd, fr.o.m. 1997-03-14
Sekreterare : Bengt Johnsson, agronom, fr.o.m. 1997-02-06
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:150 EU:s jordbrukspolitik och östutvidgningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman