Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Barbro Wickberg

Sök kontaktuppgifter till Barbro Wickberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Barbro Wickberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Barbro Wickberg medverkat i ( 6 st. ):

Arbetsgruppen om gymnasieskolans praktikprogram (U 1997:H) [ Avslutad 1998 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen om gymnasieskolans praktikprogram (U 1997:H)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Medverkande :
Ordförande : Agneta Lundberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 1998-04-22
Ledamot : Per Bergdahl, enhetschef, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 1998-04-22
Ledamot : Lars Blomgren, rektor, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 1998-04-22
Ledamot : Inger Ekholm-Svensson, rektor, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 1998-04-22
Ledamot : Kjell Eklund, studierektor, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 1998-04-22
Ledamot : Martin Färnsten, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-12-17 t.o.m. 1998-04-22
Ledamot : Marit Lidfeldt, f.d. undervisningsråd, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 1998-04-22
Ledamot : Bojan Nilsson, bitr. rektor, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 1998-04-22
Ledamot : Inger Sandin, rektor, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 1998-04-22
Ledamot : Barbro Wickberg, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 1998-04-22
Ledamot : Magnus Åhammar, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 1998-04-22
Sekreterare : Fredrik Modigh, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 1998-04-22
Sekreterare : Anna Westerholm, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 1998-04-22
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 1998:27 PRIV – en ny väg till ett nationellt program [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgruppen för huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. (U 1996:F) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Arbetsgruppen för huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m.(U 1996:F)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Medverkande :
Leif Davidsson, Utbildningsdepartementet, fr.o.m. 1996-09-01
Expert : Daniel Bäckman, Inrikesdepartementet, fr.o.m. 1996-09-01
Expert : Eva Hjortendal-Hellman, Utbildningsdepartementet, fr.o.m. 1996-09-01
Expert : Ulla-Stina Ryking, Utbildningsdepartementet, fr.o.m. 1996-09-01
Expert : Barbro Wickberg, Utbildningsdepartementet, fr.o.m. 1996-09-01
Expert : Magnus Åhammar, Utbildningsdepartementet, fr.o.m. 1996-09-01
Sekreterare : Jan Stigare, förvaltningsdirektör, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1996-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgruppen (U 1993:G) för kursutformad gymnasieskola [ Avslutad 1996 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen (U 1993:G) för kursutformad gymnasieskola
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Utredningen har avgett :
Ds 1993:69 Centrala frågor i utvecklingen av kursutformad gymnasieskola
Ds 1995:78 Kursutformad gymnasieskola - en flexibel skola för framtiden. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Boo Sjögren, departementsråd, t.o.m. 1996-01-09
Ledamot : Dan Fagerlund, undervisningsråd, t.o.m. 1996-01-09
Ledamot : Kerstin Fredriksson, rättssakkunnig, t.o.m. 1996-01-09
Ledamot : Sonja Hjorth, kansliråd, t.o.m. 1996-01-09
Ledamot : Berit Hörnqvist, stabsdirektör, fr.o.m. 1994-03-01
Ledamot : Kerstin Mattsson, skolråd, t.o.m. 1996-01-09
Ledamot : Barbro Wickberg, departementssekreterare, t.o.m. 1996-01-09
Sekreterare : Margareta Rönnbäck, undervisningsråd, t.o.m. 1996-01-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2  Ds ) :

Ds 1993:69
Ds 1995:78
Utredningen (A 1993:01) om ledighetslagstiftningen (ULL) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]

Utredningen (A 1993:01) om ledighetslagstiftningen (ULL)


Beteckning : A 1993:01
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-26
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:98.
Lokal :
0

Sammansättning


Hirschfeldt, Johan
Sakkunnig : Lavén, Håkan t.f. byråchef
Expert : Bergendahl, Britt
Expert : Jeppsson, Anders
Expert : Malmberg, Stina
Expert : Stridsberg, Kerstin
Expert : Wickberg, Barbro
Expert : Åkerlund, Inga
Sekreterare : Renman, Karin
Hector, Sara

Rapporter

SOU 1994:41Ledighetslagstiftningen
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:98 Översyn av ledighetslagstiftningen

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:41 Ledighetslagstiftningen – en översyn [ pdf |Paragraftecken ]
Arbetsgruppen (U 1991:D) för förenkling av förordningsregleringen för skolan [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen (U 1991:D) för förenkling av förordningsregleringen för skolan
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Medverkande :
Ordförande : Erik Tersmeden, rättschef, t.o.m. 1994-04-10
Ledamot : Lars Borg, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-04-10
Ledamot : Kersin Fredriksson, kammarrättsassessor, t.o.m. 1994-04-10
Ledamot : Lillemor Johansson, departementssekreterare, t.o.m. 1994-04-10
Ledamot : Monica Martinsson, departementssekreterare, t.o.m. 1994-04-10
Ledamot : Ulla-Stina Ryking, departementssekreterare, t.o.m. 1994-04-10
Ledamot : Lars Werner, verksjurist, t.o.m. 1994-04-10
Ledamot : Barbro Wickberg, departementssekreterare, t.o.m. 1994-04-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp (U 1991:A) för utveckling av kunskapscentrer [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp (U 1991:A) för utveckling av kunskapscentrer
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Utredningen har avgett :
Ds 1995:37 Utveckling av kunskapscentra Slutrapport. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Boo Sjögren, departementsråd, t.o.m. 1995-06-07
Ledamot : Gunnar Blomkvist, t.f. departementsråd, t.o.m. 1995-06-07
Ledamot : Kerstin Mattsson, avdelningschef, t.o.m. 1995-06-07
Ledamot : Peter Mossfeldt, departementssekretare, t.o.m. 1995-06-07
Ledamot : Gunnel Stenqvist, departementssekreterare, t.o.m. 1995-06-07
Ledamot : Barbro Wickberg, departementssekreterare, t.o.m. 1995-06-07
Sekreterare : Bengt Olsson, rektor, t.o.m. 1995-06-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Ds 1995:37

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman