Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Uppdrag att ta fram en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero (U 2020:A)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Uppdrag att ta fram en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero (U 2020:A)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 5 st. ♀ 5 ♂ 0 ) :

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Uppdrag att ta fram en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero (U 2020:A)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-02-26
Direktiv för uppdraget, se PM U2020/00707
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 1995:28 Sverige i Europa i världen
Ds 1995:51 Totalförsvarets utveckling och förnyelse
Ds 1996:51 Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik
Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning
Ds 1999:2 Förändrad omvärld - omdanat försvar
Ds 1999:55 Europas säkerhet - Sveriges försvar
Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet - gemensam säkerhet
Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - Nätverksförsvar och Krishantering
Ds 2003:8 Säkrare grannskap- osäker värld
Ds 2003:34 Vårt militära försvar - vilja och vägval
Ds 2004:30 Försvar för en ny tid
Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet
Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan - Försvarsberedningens omvärldsanalys
Ds 2008:48 Försvar i användning
Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld
Ds 2014:20 Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid
Ds 2017:66 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021--2025
Ds 2019:8 Värnkraft Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2001-2025
Medverkande :
Katarina Håkansson, verksamhetscontroller, fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2020-12-16
Elisabeth Kornfeldt, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2020-03-03 t.o.m. 2020-12-16
Anna Möller, verksamhetsutvecklare, fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m. 2020-08-31
Anna Möller, verksamhetsutvecklare, fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-12-16
Moa Nordin, jurist, fr.o.m. 2020-03-13 t.o.m. 2020-12-16
Helena Vita, utbildningsanalytiker, fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2020-12-16

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman