Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Moa Nordin

Sök kontaktuppgifter till Moa Nordin på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Moa Nordin

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Moa Nordin medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om en nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige (Ku 2022:01) [ Avslutad 2024 ] [ Expert ]
Utredningen om en nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige (Ku 2022:01)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2022-06-16 00:00:00
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:78
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2024:3 Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034
Medverkande :
Särskild utredare : Maria Arnholm, landshövding, fr.o.m. 2022-06-30 t.o.m. 2023-12-15
Expert : Maria Engvall, departementssekreterare, fr.o.m. 2022-09-05 t.o.m. 2023-12-15
Expert : Hasnain Govani, projektsekreterare, fr.o.m. 2022-09-05 t.o.m. 2023-12-15
Expert : Mari Granath-Lagercrantz, kansliråd, fr.o.m. 2022-09-05 t.o.m. 2023-05-01
Expert : Niclas Järvklo, departementssekreterare, fr.o.m. 2022-09-05 t.o.m. 2023-05-01
Expert : Rebecca Krus, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-02-15 t.o.m. 2023-12-15
Expert : Linnéa Meyer, departementssekreterare, fr.o.m. 2022-09-05 t.o.m. 2023-02-13
Expert : Moa Nordin, utvecklingsledare, fr.o.m. 2023-01-09 t.o.m. 2023-12-15
Expert : Susanne Nylund Skog, docent, fr.o.m. 2022-09-05 t.o.m. 2023-12-15
Expert : Ulla Perman, utvecklingsledare, fr.o.m. 2022-09-05 t.o.m. 2023-01-08
Expert : Katarina Popovic, samordnare, fr.o.m. 2022-09-05 t.o.m. 2023-12-15
Expert : Cecilia Ramqvist, handläggare, fr.o.m. 2022-09-05 t.o.m. 2023-12-15
Expert : Per Gunnar Rosengren, departementssekreterare, fr.o.m. 2022-09-05 t.o.m. 2023-10-09
Expert : Zoi Santikos, handläggare, fr.o.m. 2022-09-05 t.o.m. 2023-12-15
Huvudsekreterare : Hanna Zeland, kansliråd, fr.o.m. 2023-04-01 t.o.m. 2024-01-12
Sekreterare : Mirjam Katzin, utvecklingssekreterare, fr.o.m. 2022-09-19 t.o.m. 2023-12-15
Sekreterare : Majlis Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2022-09-15 t.o.m. 2023-12-31
Sekreterare : Hanna Zeland, kansliråd, fr.o.m. 2022-08-15 t.o.m. 2023-03-31
Sekreterare : Pernilla Åkerlind, utredare, fr.o.m. 2023-06-19 t.o.m. 2023-12-15
Biträdande sekreterare : Selma Sahin, utredningssociolog, fr.o.m. 2023-02-06 t.o.m. 2023-06-30
Biträdande sekreterare : Selma Sahin, utredningssociolog, fr.o.m. 2023-07-01 t.o.m. 2023-12-15
Anders Carlberg, sakkunnig, fr.o.m. 2023-01-14 t.o.m. 2023-12-15
Lars Dencik, professor emeritus, fr.o.m. 2023-01-24 t.o.m. 2023-12-15
Yael Fried, sakkunnig, fr.o.m. 2023-01-24 t.o.m. 2023-12-15
Noa Hermele, rektor, fr.o.m. 2023-01-24 t.o.m. 2023-12-15
Petra Kahn Nord, nordisk representant för World Jewish Congress, fr.o.m. 2023-01-24 t.o.m. 2023-12-15
Jehoshua Kaufman, leg. psykolog, fr.o.m. 2023-01-24 t.o.m. 2023-12-15
Daniel Leviathan, doktorand, fr.o.m. 2023-01-24 t.o.m. 2023-12-15
Charlotte Manderman, sakkunnig, fr.o.m. 2023-01-24 t.o.m. 2023-12-15
Hanna Nir, ordförande i Judiska Ungdomsförbundet, fr.o.m. 2023-01-24 t.o.m. 2023-12-15
Carinne Sjöberg, vice ordförande i kulturnämnden, Umeå kommun, fr.o.m. 2023-01-24 t.o.m. 2023-12-15
Lena Posner-Körösi, sakkunnig, fr.o.m. 2023-01-24 t.o.m. 2023-10-02
Expert : Joel Westlund Hult, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-10-10 t.o.m. 2023-12-15
Expert : Kent Eriksson, kansliråd, fr.o.m. 2023-05-02 t.o.m. 2023-12-15
Expert : Kent Eriksson, kansliråd, fr.o.m. 2023-05-02 t.o.m. 2023-12-15
Expert : Kent Eriksson, kansliråd, fr.o.m. 2023-05-02 t.o.m. 2023-12-15
Expert : Kent Eriksson, kansliråd, fr.o.m. 2023-05-02 t.o.m. 2023-12-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2022:78 Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Uppdrag att ta fram en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero (U 2020:A) [ Avslutad 2020 ]
Uppdrag att ta fram en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero (U 2020:A)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-02-26
Direktiv för uppdraget, se PM U2020/00707
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 1995:28 Sverige i Europa i världen
Ds 1995:51 Totalförsvarets utveckling och förnyelse
Ds 1996:51 Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik
Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning
Ds 1999:2 Förändrad omvärld - omdanat försvar
Ds 1999:55 Europas säkerhet - Sveriges försvar
Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet - gemensam säkerhet
Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - Nätverksförsvar och Krishantering
Ds 2003:8 Säkrare grannskap- osäker värld
Ds 2003:34 Vårt militära försvar - vilja och vägval
Ds 2004:30 Försvar för en ny tid
Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet
Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan - Försvarsberedningens omvärldsanalys
Ds 2008:48 Försvar i användning
Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld
Ds 2014:20 Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid
Ds 2017:66 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021--2025
Ds 2019:8 Värnkraft Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2001-2025
Medverkande :
Katarina Håkansson, verksamhetscontroller, fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2020-12-16
Elisabeth Kornfeldt, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2020-03-03 t.o.m. 2020-12-16
Anna Möller, verksamhetsutvecklare, fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m. 2020-08-31
Anna Möller, verksamhetsutvecklare, fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-12-16
Moa Nordin, jurist, fr.o.m. 2020-03-13 t.o.m. 2020-12-16
Helena Vita, utbildningsanalytiker, fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2020-12-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07) [ Avslutad 2017 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:116 och dir. 2017:93
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:91 Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering
Medverkande :
Särskild utredare : Jarmo Lainio, fr.o.m. 2017-02-14 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Erik Adell Hellström, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2017-11-15
Expert : AnneChatrin Brandén, skolchef, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Anita Carlstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Åsa Ernestam, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Eva Lanteli, utredare, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Tuula Schwartz Hattunen, representant, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Gunnar Stenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Daniel Särkijärvi, representant, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Lars Miguel Utsi, vice styrelseordförande, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Nermina Wikström, undervisningsråd, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Emma Östling, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2017-11-15
Sekreterare : Moa Nordin, fr.o.m. 2017-03-27 t.o.m. 2017-11-24
Sekreterare : Sari Pesonen, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2017-11-24
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman