Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Moa Nordin

Sök kontaktuppgifter till Moa Nordin på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Moa Nordin

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Moa Nordin medverkat i ( 2 st. ):

Uppdrag att ta fram en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero (U 2020:A)
Uppdrag att ta fram en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero (U 2020:A)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-02-26
Direktiv för uppdraget, se PM U2020/00707
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 1995:28 Sverige i Europa i världen
Ds 1995:51 Totalförsvarets utveckling och förnyelse
Ds 1996:51 Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik
Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning
Ds 1999:2 Förändrad omvärld - omdanat försvar
Ds 1999:55 Europas säkerhet - Sveriges försvar
Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet - gemensam säkerhet
Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - Nätverksförsvar och Krishantering
Ds 2003:8 Säkrare grannskap- osäker värld
Ds 2003:34 Vårt militära försvar - vilja och vägval
Ds 2004:30 Försvar för en ny tid
Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet
Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan - Försvarsberedningens omvärldsanalys
Ds 2008:48 Försvar i användning
Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld
Ds 2014:20 Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid
Ds 2017:66 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021--2025
Ds 2019:8 Värnkraft Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2001-2025
Medverkande :
Katarina Håkansson, verksamhetscontroller, fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2020-12-16
Elisabeth Kornfeldt, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2020-03-03 t.o.m. 2020-12-16
Anna Möller, verksamhetsutvecklare, fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m. 2020-08-31
Anna Möller, verksamhetsutvecklare, fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-12-16
Moa Nordin, jurist, fr.o.m. 2020-03-13 t.o.m. 2020-12-16
Helena Vita, utbildningsanalytiker, fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2020-12-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07) [ Avslutad 2017 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:116 och dir. 2017:93
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:91 Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering
Medverkande :
Särskild utredare : Jarmo Lainio, fr.o.m. 2017-02-14 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Erik Adell Hellström, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2017-11-15
Expert : AnneChatrin Brandén, skolchef, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Anita Carlstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Åsa Ernestam, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Eva Lanteli, utredare, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Tuula Schwartz Hattunen, representant, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Gunnar Stenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Daniel Särkijärvi, representant, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Lars Miguel Utsi, vice styrelseordförande, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Nermina Wikström, undervisningsråd, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Emma Östling, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2017-11-15
Sekreterare : Moa Nordin, fr.o.m. 2017-03-27 t.o.m. 2017-11-24
Sekreterare : Sari Pesonen, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2017-11-24
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman