Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor (Ju 2020:12)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor (Ju 2020:12) [ Pågående ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 10 ♂ 8 ) :

Anne Rapp  []  ( Särskild utredare )
Ani Arevian Sjöstedt  []  ( Sakkunnig )
Johanna Granfors  []  ( Sakkunnig )
Anders Alexandersson  []  ( Expert )
Daniel Godman  []  ( Expert )
Tobias Lindberg  []  ( Expert )
Viveca Lång  []  ( Expert )
Mikael Routsi  []  ( Expert )
Torkel Schlegel  []  ( Expert )
Solveig Sörlien  []  ( Expert )
Ewa Thorslund  []  ( Expert )
Eva Thunegard  []  ( Expert )
Helen Ziobro  []  ( Expert )
Jonas Öberg  []  ( Expert )
Emil Lundgren  []  ( Sekreterare )
Filippa Arvas Olsson  []  ( Sakkunnig )
Per Hultengård  []  ( Expert )
Sanna Ordenius  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor (Ju 2020:12)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-05-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:54
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning i Göteborg, c/o Förvaltningsrätten, Sten Sturegatan 14, Göteborg
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 12 november 2021.
Utredningen har avgett :
Förteckning över Delmi-publikationer 2017
Rapport och Policy Brief 2017:6 Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015?, av Jesper Strömbäck, Felicia Andersson och Evelina Nedlund
Rapport och Policy Brief 2017:7 Valdeltagande och representation – Om invandring och politisk integration i Sverige, av Pieter Bevelander (red.) och Mikael Spång (red.)
Rapport och Policy Brief 2017:8 Responsibility Sharing for Refugees in the Middle East and North Africa, av Susan Martin
Rapport och Policy Brief 2017:9 Reforming the Common European Asylum System, av Bernd Parusel och Jan Schneider
Rapport och Policy Brief 2017:10 A Fair Share: Refugees and Responsibility-Sharing, Alexander Betts, Cathryn Costello och Natascha Zaun
Medverkande :
Särskild utredare : Anne Rapp, hovrättsråd och vice ordförande, fr.o.m. 2020-05-14
Sakkunnig : Ani Arevian Sjöstedt, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2021-06-06
Sakkunnig : Filippa Arvas Olsson, ämnesråd, fr.o.m. 2021-04-07
Sakkunnig : Johanna Granfors, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2021-04-06
Sakkunnig : Sanna Ordenius, rättssakkunnig, fr.o.m. 2021-06-07
Expert : Anders Alexandersson, jurist, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Daniel Godman, polisinspektör, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Per Hultengård, jurist, fr.o.m. 2021-04-15
Expert : Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig, fr.o.m. 2020-11-19 t.o.m. 2021-04-14
Expert : Viveca Lång, hovrättsråd, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Mikael Routsi, doktorand, fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2020-10-01
Expert : Torkel Schlegel, senior juridisk rådgivare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Solveig Sörlien, advokat, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Ewa Thorslund, verkställande direktör, fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2020-11-18
Expert : Eva Thunegard, områdeschef/chefsåklagare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Helen Ziobro, utredningssekreterare, fr.o.m. 2020-10-02
Expert : Jonas Öberg, utredare, fr.o.m. 2020-06-04
Sekreterare : Emil Lundgren, hovrättsassessor, fr.o.m. 2020-06-15

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman