Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Internationalsutredningen (U 2017:02)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Internationalsutredningen (U 2017:02) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2017:19 Ökad internationalisering av universitet och högskolor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 9 ♂ 4 ) :

Agneta Bladh  []  ( Särskild utredare )
Sara Bringle  []  ( Expert )
David Edvardsson  []  ( Expert )
Rolf Höijer  []  ( Expert )
Erik Jönsson  []  ( Expert )
Kamilla Lindström  []  ( Expert )
Helena Mähler Lejon  []  ( Sekreterare )
Anita Stawarz  []  ( Expert )
Maria Wilenius  []  ( Huvudsekreterare )
Agnes Ers  []  ( Sekreterare )
Albin Gaunt  []  ( Sekreterare )
Cilla Häggkvist  []  ( Sekreterare )
Rebecka Stenkvist  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Internationaliseringsutredningen (U 2017:02)


Beteckning : U 2017:02
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-07
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:19
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bladh, Agneta, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2018-10-31
Expert : Bringle, Sara, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2018-10-31
Expert : Edvardsson, David, fr.o.m. 2018-04-10 t.o.m. 2018-10-31
Expert : Höijer, Rolf, fr.o.m. 2017-03-28 t.o.m. 2018-04-09
Expert : Jönsson, Erik, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-10-31
Expert : Lindström, Kamilla, fr.o.m. 2017-03-28 t.o.m. 2018-10-31
Expert : Mähler Lejon, Helena, fr.o.m. 2017-03-28 t.o.m. 2018-08-31
Expert : Stawarz, Anita, fr.o.m. 2017-03-28 t.o.m. 2018-10-31
Huvudsekreterare : Wilenius, Maria, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2018-11-03
Sekreterare : Ers, Agnes, fr.o.m. 2017-06-15 t.o.m. 2017-09-20
Sekreterare : Gaunt, Albin, fr.o.m. 2017-03-23 t.o.m. 2018-09-30
Sekreterare : Häggkvist, Cilla, fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-05-31
Sekreterare : Mähler Lejon, Helena, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2018-10-31
Sekreterare : Stenkvist, Rebecka, fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m. 2018-06-14

Rapporter

SOU 2018:3En strategisk agenda för internationalisering
SOU 2018:78Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman