Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Anita Stawarz

Sök kontaktuppgifter till Anita Stawarz på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Anita Stawarz

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anita Stawarz medverkat i ( 5 st. ):

Internationalsutredningen (U 2017:02) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]
Internationaliseringsutredningen (U 2017:02)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2018
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2017-02-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:19
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2018:3 En strategisk agenda för internationalisering
SOU 2018:78 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige
Medverkande :
Särskild utredare : Agneta Bladh, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2018-10-31
Expert : Sara Bringle, ämnesråd, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2018-10-31
Expert : David Edvardsson, ämnesråd, fr.o.m. 2018-04-10 t.o.m. 2018-10-31
Expert : Rolf Höijer, ämnesråd, fr.o.m. 2017-03-28 t.o.m. 2018-04-09
Expert : Erik Jönsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-10-31
Expert : Kamilla Lindström, kansliråd, fr.o.m. 2017-03-28 t.o.m. 2018-10-31
Expert : Helena Mähler Lejon, kansliråd, fr.o.m. 2017-03-28 t.o.m. 2018-08-31
Expert : Anita Stawarz, kansliråd, fr.o.m. 2017-03-28 t.o.m. 2018-10-31
Huvudsekreterare : Maria Wilenius, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2018-11-03
Sekreterare : Agnes Ers, fr.o.m. 2017-06-15 t.o.m. 2017-09-20
Sekreterare : Albin Gaunt, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-03-23 t.o.m. 2018-09-30
Sekreterare : Cilla Häggkvist, bitr. chef, fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-05-31
Sekreterare : Helena Mähler Lejon, kansliråd, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2018-10-31
Sekreterare : Rebecka Stenkvist, verksamhetsledare, fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m. 2018-06-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:19 Ökad internationalisering av universitet och högskolor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (U 2013:03) [ Avslutad 2014 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (U 2013:03)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-05-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:59
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande
Medverkande :
Särskild utredare : Sara Bratberg, kansliråd, fr.o.m. 2013-06-10 t.o.m. 2014-04-11
Expert : Ulrika Båth Bertram, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-01 t.o.m. 2014-04-11
Expert : Andreas Dahlqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-03-17 t.o.m. 2014-04-11
Expert : Ann Lindh, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-02-28
Sekreterare : Maria Jonsson, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare : Tomas Lindell, fr.o.m. 2013-07-19 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare : Jonas Ragell, ämnesråd, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare : Maria Ramstedt, kansliråd, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare : Martin Ratcovich, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-03-16
Sekreterare : Anita Stawarz, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare : Catharina Stenborg Blom, ämnesråd, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare : Eva Willman, ämnesråd, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-04-11
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
PSI-utredningen (S 2013:01) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]
PSI-utredningen (S 2013:01)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-01-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:2, dir. 2013:41 och dir. 2013:85
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2014:10 Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar
Medverkande :
Särskild utredare : Göran Gräslund, generaldirektör, fr.o.m. 2013-02-01
Expert : Martin Brinnen, jur.kand., fr.o.m. 2013-11-01
Expert : Gustaf Johnssén, kansliråd, fr.o.m. 2013-02-01
Expert : Anita Stawarz, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-01
Expert : Eva Stengård, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-01
Expert : Peder Törnvall, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2013-02-01
Expert : Staffan Wikell, förbundsjurist, fr.o.m. 2013-02-01
Sekreterare : Michael Borchers, organisationsdirektör, fr.o.m. 2013-02-11 t.o.m. 2014-03-07
Sekreterare : Martin Brinnen, jur.kand., fr.o.m. 2013-03-01 t.o.m. 2013-10-31
Sekreterare : Mikael Vall, jurist, fr.o.m. 2013-02-11 t.o.m. 2014-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen (U 2010:03) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]
Utredningen om skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen (U 2010:03)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-04-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:44
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:33 Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa
Medverkande :
Särskild utredare : Margareta Åberg, lagman, fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Maria Caryll, ämnesråd, fr.o.m. 2010-08-24 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Anders Jutell, departemenssekreterare, fr.o.m. 2010-08-24 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Martin Maltén, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-08-24 t.o.m. 2011-01-10
Expert : Feryal Mentes, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2010-08-24 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Minga Orkan, kansliråd, fr.o.m. 2010-08-24 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Anita Stawarz, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2010-08-24 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Marie Törn, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-08-24 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare : Cecilia Hanö, undervisningsråd, fr.o.m. 2010-06-01 t.o.m. 2011-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn (U 2009:05) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]
Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn(U 2009:05)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-09-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:80 dir. 2010:18
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:64 "Se de tidiga tecknen" - forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola
SOU 2010:95 Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbidning
Medverkande :
Särskild utredare : Carl-Anders Ifvarsson, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2009-10-01 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Daniel Berr, utredare, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Agneta Björklund, kansliråd, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Anders Ekholm, departementsråd, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Staffan Engström, undervisningsråd, fr.o.m. 2010-02-16 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Eva-Lotta Eriksson, undervisningsråd, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-02-01
Expert : Klara Granat, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Emil Högberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-02-02 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Marie Johansson-Meinke, kommissarie, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Björn Kadesjö, utredare, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Gunnar Olausson, enhetschef, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Sara Roxell, handläggare, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Anita Stawarz, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Cecilia Torstensson, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-02-01
Sekreterare : Eva Edström Fors, fr.o.m. 2009-10-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Eva-Lotta Eriksson, undervisningsråd, fr.o.m. 2010-02-15 t.o.m. 2010-10-31
Sekreterare : Karin Månsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2010-09-06 t.o.m. 2010-12-19
Biträdande sekreterare : Somia Frej, fr.o.m. 2010-06-04 t.o.m. 2010-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman