Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Läkemedelsutredningen (S 2016:07) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 28 st. ♀ 13 ♂ 15 ) :

Toivo Heinsoo  []  ( Särskild utredare )
Sarah Cagnell  []  ( Sakkunnig )
Fredrik Friberg  []  ( Sakkunnig )
Anders Hamsten  []  ( Sakkunnig )
Stefan Karlsson  []  ( Sakkunnig )
Lisa Ståhlberg  []  ( Sakkunnig )
Fredrik Andersson  []  ( Expert )
Ann-Britt Bern  []  ( Expert )
Lisa Gellerhed van Duin  []  ( Expert )
Marie Gårdmark  []  ( Expert )
Pontus Johansson  []  ( Expert )
Elin Karlsson  []  ( Expert )
Enock Ongwae  []  ( Expert )
Maria Palmetun Ekbäck  []  ( Expert )
Tobias Renberg  []  ( Expert )
Emma Spak  []  ( Expert )
Mikael Svensson  []  ( Expert )
Örjan Åkerrén  []  ( Expert )
Bernt Åslund  []  ( Expert )
Emil Aho  []  ( Sekreterare )
Sofia Aslamatzidou  []  ( Sekreterare )
Eva Bucksch  []  ( Sekreterare )
Marit Carlsson  []  ( Sekreterare )
Sara Dalin  []  ( Sekreterare )
Elin Feldt  []  ( Sekreterare )
Love Linnér  []  ( Sekreterare )
Fredrik Moen  []  ( Sekreterare )
Joakim Ramsberg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Läkemedelsutredningen (S 2016:07)


Beteckning : S 2016:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-02-08
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:95 och dir. 2018:76
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heinsoo, Toivo, fr.o.m. 2016-11-10 t.o.m. 2018-12-31
Sakkunnig : Cagnell, Sarah, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31
Sakkunnig : Friberg, Fredrik, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31
Sakkunnig : Hamsten, Anders, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31
Sakkunnig : Karlsson, Stefan, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31
Sakkunnig : Ståhlberg, Lisa, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31
Expert : Andersson, Fredrik, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-05-14
Expert : Bern, Ann-Britt, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31
Expert : Gellerhed van Duin, Lisa, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-06-06
Expert : Gårdmark, Marie, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31
Expert : Johansson, Pontus, fr.o.m. 2018-05-15 t.o.m. 2018-12-31
Expert : Karlsson, Elin, fr.o.m. 2017-06-30 t.o.m. 2018-12-31
Expert : Ongwae, Enock, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-12-31
Expert : Palmetun Ekbäck, Maria, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31
Expert : Renberg, Tobias, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-04-19
Expert : Spak, Emma, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Svensson, Mikael, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31
Expert : Åkerrén, Örjan, fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Åslund, Bernt, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Aho, Emil, fr.o.m. 2018-06-04 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Aslamatzidou, Sofia, fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m. 2017-11-21
Sekreterare : Bucksch, Eva, fr.o.m. 2018-01-30 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Carlsson, Marit, fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Dalin, Sara, fr.o.m. 2018-01-08 t.o.m. 2018-06-06
Sekreterare : Feldt, Elin, fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m. 2018-07-16
Sekreterare : Linnér, Love, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Moen, Fredrik, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Ramsberg, Joakim, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-12-31

Rapporter

SOU 2017:87Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman