Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om regleringen av biobanker (S 2016:04)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om regleringen av biobanker (S 2016:04) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2016:41 En ändamålsenlig reglering för biobanker [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:40 För dig och för alla [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2018:4 Framtidens biobanker [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 20 st. ♀ 12 ♂ 8 ) :

Johanna Adami  []  ( Särskild utredare )
Anna Ax  []  ( Sakkunnig )
Fredrik Friberg  []  ( Sakkunnig )
Stefan Karlsson  []  ( Sakkunnig )
Mårten Kristiansen  []  ( Sakkunnig )
Frida Persson  []  ( Sakkunnig )
Elin Swedenborg  []  ( Sakkunnig )
Tesi Aschan  []  ( Expert )
Karin Eriksson  []  ( Expert )
Peter Höglund  []  ( Expert )
Mårten Jansson  []  ( Expert )
Rita Jedlert  []  ( Expert )
Jonas Jeppson  []  ( Expert )
Martina Lindkvist  []  ( Expert )
Pål Resare  []  ( Expert )
Caroline Sundholm  []  ( Expert )
Lennart Åkerblom  []  ( Expert )
Eva Bucksch  []  ( Sekreterare )
Sonja Eaker Fält  []  ( Sekreterare )
Hedvig Landahl  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om regleringen av biobanker (S 2016:04)


Beteckning : S 2016:04
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-02-05
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:41
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Adami, Johanna, fr.o.m. 2016-06-01 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Ax, Anna, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Friberg, Fredrik, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2016-11-03
Sakkunnig : Karlsson, Stefan, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-03-12
Sakkunnig : Kristiansen, Mårten, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Persson, Frida, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Swedenborg, Elin, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Aschan, Tesi, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Eriksson, Karin, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Höglund, Peter, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Jansson, Mårten, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Jedlert, Rita, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Jeppson, Jonas, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Lindkvist, Martina, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Resare, Pål, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Sundholm, Caroline, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Åkerblom, Lennart, fr.o.m. 2015-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Bucksch, Eva, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2018-01-29
Sekreterare : Eaker Fält, Sonja, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Landahl, Hedvig, fr.o.m. 2016-09-10 t.o.m. 2018-01-29

Rapporter

SOU 2017:40För dig och för alla
SOU 2018:4Framtidens biobanker

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman