: : :

Medverkande i utredning : Mårten Kristiansen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Mårten Kristiansen

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Mårten Kristiansen medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om regleringen av biobanker (S 2016:04) [ Avslutad 2018 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om regleringen av biobanker (S 2016:04)


Beteckning : S 2016:04
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-02-05
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:41
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Adami, Johanna, fr.o.m. 2016-06-01 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Ax, Anna, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Friberg, Fredrik, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2016-11-03
Sakkunnig : Karlsson, Stefan, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-03-12
Sakkunnig : Kristiansen, Mårten, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Persson, Frida, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Swedenborg, Elin, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Aschan, Tesi, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Eriksson, Karin, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Höglund, Peter, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Jansson, Mårten, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Jedlert, Rita, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Jeppson, Jonas, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Lindkvist, Martina, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Resare, Pål, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Sundholm, Caroline, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Åkerblom, Lennart, fr.o.m. 2015-11-04 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Bucksch, Eva, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2018-01-29
Sekreterare : Eaker Fält, Sonja, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Landahl, Hedvig, fr.o.m. 2016-09-10 t.o.m. 2018-01-29

Rapporter

SOU 2017:40För dig och för alla
SOU 2018:4Framtidens biobanker
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:41 En ändamålsenlig reglering för biobanker [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:40 För dig och för alla [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2018:4 Framtidens biobanker [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgrupp med uppgift att utreda frågor om provköp (S 2011:B) [ Expert ]
Arbetsgrupp med uppgift att utreda frågor om provköp (S 2011:B)
Departement : Socialdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-08-09
Direktiv för Bilaga drn S2011/7104/FST
Arbetsgruppen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 mars 2012
Medverkande :
Ordförande : Göran Lundahl, lagman, fr.o.m. 2011-08-09
Expert : Anna Gralberg, kansliråd, fr.o.m. 2011-08-09
Expert : Mårten Kristiansen, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-08-09
Expert : Charlotte Lönnheim, kansliråd, fr.o.m. 2011-08-09
Sekreterare : Anders Sandström, länsjurist, fr.o.m. 2011-08-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om framtidens stöd till konsumenter (Ju 2011:06) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Utredningen om framtidens stöd till konsumenter (Ju 2011:06)


Beteckning : Ju 2011:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-05-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:38 och dir. 2011:119
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Tandan, Elisabeth, fr.o.m. 2011-05-05 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Axelsson, Marita, fr.o.m. 2012-02-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Bagge, Anders, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-01-31
Expert : Bah-Kunke, Alice, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Brinkman, Örjan, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Brunlid, Charlotte, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-04-09
Expert : Dreber-Almenberg, Anna, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Ekström, Karin M, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Groth, Johan, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Klingensjö, Leif, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Kristiansen, Mårten, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Källsbo, Henrik, fr.o.m. 2012-04-10 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Mattsson, Niklas, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Olsson, Gunnar, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Riese, Kerstin, fr.o.m. 2011-06-17 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Schüllerqvist, Niklas, fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Sjödahl, Christina, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Smedberg, Anna-Karin, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Ström, Per-Arne, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : von Sydow, Ebba, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2011-08-31
Expert : Westerberg Olsson, Mia, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Wilow Sundh, Annika, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Åkerlund, Jan, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Sekreterare : Borén, Hanna, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-07-31

Rapporter

SOU 2012:43Konsumenten i centrum Ett framtida konsumentstöd
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:43 Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman