Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om vissa straffprocessuella frågor (Ju 2016:16)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om vissa straffprocessuella frågor (Ju 2016:16) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 8 st. ♀ 5 ♂ 3 ) :

Charlotte Brokelind  []  ( Särskild utredare )
Kerstin Dejemyr  []  ( Expert )
Magnus Johansson  []  ( Expert )
Sofie Lundin  []  ( Expert )
Martina Löfstrand  []  ( Expert )
Stefan Reimer  []  ( Expert )
Johanna Syrén  []  ( Sekreterare )
Per E. Samuelson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om vissa straffprocessuella frågor (Ju 2016:16)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-06-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:57
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:17 Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången. Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv
SOU 2017:68 Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor
Medverkande :
Särskild utredare : Charlotte Brokelind, lagman, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-09-05
Expert : Kerstin Dejemyr, inspektör, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-09-05
Expert : Magnus Johansson, kammaråklagare, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-09-05
Expert : Sofie Lundin, rättssakkunnig, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-09-05
Expert : Martina Löfstrand, kansliråd, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-09-05
Expert : Stefan Reimer, chefsrådman, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-09-05
Expert : E Samuelson,, Per advokat, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-09-05
Sekreterare : Johanna Syrén, regionjurist, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-09-10

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman