Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om gräsrotsfinansiering (Fi 2016:10)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om gräsrotsfinansiering (Fi 2016:10) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2016:70 Gräsrotsfinansiering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2017:112 Tilläggsdirektiv till Utredningen om gräsrotsfinansiering (Fi 2016:10) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:20 Gräsrotsfinansiering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2018:36 Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 7 ♂ 11 ) :

Severin Blomstrand  []  ( Särskild utredare )
Lars E. Andersson  []  ( Sakkunnig )
Thomas Bengtsson  []  ( Sakkunnig )
Catarina Erséus  []  ( Sakkunnig )
Johan Harvard  []  ( Sakkunnig )
Anna Karin Vinterhav  []  ( Sakkunnig )
Åsa Arffman  []  ( Expert )
Gabriella Fenger-Krog  []  ( Expert )
Moa Langemark  []  ( Expert )
Göran Lättman  []  ( Expert )
Johanna Palmberg  []  ( Expert )
Victor Snellman  []  ( Expert )
John Söderström  []  ( Expert )
Robin Teigland  []  ( Expert )
Joakim Wernberg  []  ( Expert )
Daniel Wiberg  []  ( Expert )
Helena Forsaeus  []  ( Huvudsekreterare )
Peter Clason  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om gräsrotsfinansiering (Fi 2016:10)


Beteckning : Fi 2016:10
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-02-13
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-07-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:70 och 2017:112
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Blomstrand, Severin, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-03-19
Sakkunnig : Andersson, Lars E, fr.o.m. 2017-10-19
Sakkunnig : Bengtsson, Thomas, fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2017-09-29
Sakkunnig : Erséus, Catarina, fr.o.m. 2016-10-01
Sakkunnig : Harvard , Johan, fr.o.m. 2016-09-05
Sakkunnig : Vinterhav, Anna Karin, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Arffman, Åsa, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Fenger-Krog, Gabriella, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Langemark, Moa, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Lättman, Göran, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Palmberg, Johanna, fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2017-08-20
Expert : Snellman, Victor, fr.o.m. 2016-11-01
Expert : Söderström, John, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Teigland, Robin, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Wernberg, Joakim, fr.o.m. 2017-08-21
Expert : Wiberg, Daniel, fr.o.m. 2016-09-05
Huvudsekreterare : Forsaeus, Helena, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-03-31
Sekreterare : Clason, Peter, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-03-19

Rapporter

SOU 2018:20Gräsrotsfinansiering

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman