Hem: Teman: Offentliga utredningar:

2015 års sanktionslagsutredningen (UD 2015:04)

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

2015 års sanktionslagsutredningen (UD 2015:04) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:27 Ekonomiska sanktioner mot terrorism [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 5 ♂ 5 ) :

Magnus Göransson  []  ( Särskild utredare )
Christoffer Berg  []  ( Expert )
Hans Ihrman  []  ( Expert )
Mats Jansson  []  ( Expert )
Petra Mellberg  []  ( Expert )
Anna Runeskjöld  []  ( Expert )
Per Saland  []  ( Expert )
Josefin Simonsson Brodén  []  ( Expert )
Karolina Wieslander  []  ( Expert )
Jenny Ludvigsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

2015 års sanktionslagsutredningen (UD 2015:04)


Beteckning : UD 2015:04
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2019-01-17
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-09-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:91, dir. 2016:94 och dir. 2017:135
Lokal :
Utredningen avslutade sitt arbete den 31 mars 2018.

Sammansättning


Särskild utredare : Göransson, Magnus, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-03-31
Expert : Berg, Christoffer, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-08-30
Expert : Ihrman, Hans, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Jansson, Mats, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-03-31
Expert : Mellberg, Petra, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-03-31
Expert : Runeskjöld, Anna, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-03-31
Expert : Saland, Per, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-03-31
Expert : Simonsson Brodén, Josefin, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-03-31
Expert : Wieslander, Karolina, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-03-31
Sekreterare : Ludvigsson, Jenny, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-03-31

Rapporter

SOU 2018:27Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman