Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa (S 2015:09)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa (S 2015:09) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 6 st. ♀ 5 ♂ 1 ) :

Kerstin Evelius  []  ( Särskild utredare/Samordnare )
Sven Akselson  []  ( Sekreterare )
Louise Aronsson  []  ( Sekreterare )
Ewa Gustafsson  []  ( Sekreterare )
Andrea Larsson  []  ( Sekreterare )
Maria Nyström Agback  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa (S 2015:09)


Beteckning : S 2015:09
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-22
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:138 och dir. 2016:106
Lokal : Karlavägen 102, plan 9, 115 26 Stockholm, tel. 08-405 19 85
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare/Samordnare : Evelius, Kerstin, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Akselson, Sven, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-11-18
Sekreterare : Aronsson, Louise, fr.o.m. 2017-01-09 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Gustafsson, Ewa, fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Larsson, Andrea, fr.o.m. 2016-02-15 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Nyström Agback, Maria, fr.o.m. 2017-01-09 t.o.m. 2017-12-31

Rapporter

Årlig avrapportering enl. dir.2015:138Inlämnat 2016-09-01, 2017-09-01 och 2018-09-01
SOU 2017:111För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård
SOU 2018:90För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt – Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman