Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om rektorers arbetssituation (U 2014:08)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om rektorers arbetssituation (U 2014:08) [ Avslutad 2015 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 5 st. ♀ 1 ♂ 4 ) :

Olof Johansson  []  ( Särskild utredare )
Kerstin Hultgren  []  ( Expert )
Sverker Lönnerholm  []  ( Expert )
Lars Werner  []  ( Expert )
Ulf Andersson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om rektorers arbetssituation (U 2014:08)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-04-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:58
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:22 Rektorn och styrkedjan
Medverkande :
Särskild utredare : Olof Johansson, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Kerstin Hultgren, ämnesråd, fr.o.m. 2014-05-20 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Sverker Lönnerholm, ämnesråd, fr.o.m. 2014-05-20 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Lars Werner, ämnesråd, fr.o.m. 2014-05-20 t.o.m. 2015-02-28
Sekreterare : Ulf Andersson, fr.o.m. 2014-04-14 t.o.m. 2015-03-13

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman