Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lars Werner På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Lars Werner på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lars Werner

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lars Werner medverkat i ( 11 st. ):

Utredningen om politisk information i skolan (U 2014:13) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]
Utredningen om politisk information i skolan (U 2014:13)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2016
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-08-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:117 och dir. 2015:55
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:4 Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget
Medverkande :
Särskild utredare : Johan Hirschfeldt, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-01-12
Expert : Paula Blomqvist, kansliråd, fr.o.m. 2014-09-12 t.o.m. 2016-01-12
Expert : Cecilia Carlsson, kansliråd, fr.o.m. 2014-12-15 t.o.m. 2016-01-12
Expert : Anders Fredriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-09-12 t.o.m. 2014-12-14
Expert : Lotta Lerwall, universitetslektor, fr.o.m. 2014-09-12 t.o.m. 2016-01-12
Expert : David Törngren, kansliråd, fr.o.m. 2014-09-12 t.o.m. 2016-01-12
Expert : Ulf Walther, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-09-08 t.o.m. 2016-01-12
Expert : Lars Werner, ämnesråd, fr.o.m. 2014-09-12 t.o.m. 2016-01-12
Expert : Hugo Wester, expert, fr.o.m. 2014-09-12 t.o.m. 2016-01-12
Sekreterare : Karolina Gustafsson, fr.o.m. 2014-11-10 t.o.m. 2016-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:4 Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om rektorers arbetssituation (U 2014:08) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]
Utredningen om rektorers arbetssituation (U 2014:08)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-04-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:58
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:22 Rektorn och styrkedjan
Medverkande :
Särskild utredare : Olof Johansson, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Kerstin Hultgren, ämnesråd, fr.o.m. 2014-05-20 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Sverker Lönnerholm, ämnesråd, fr.o.m. 2014-05-20 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Lars Werner, ämnesråd, fr.o.m. 2014-05-20 t.o.m. 2015-02-28
Sekreterare : Ulf Andersson, fr.o.m. 2014-04-14 t.o.m. 2015-03-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:58 Rektorernas arbetssituation inom skolväsendet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:22 Rektorn och styrkedjan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Friskolekommittén (U 2011:04) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]
Friskolekommittén (U 2011:04)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-07-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:68, dir. 2012:101, dir. 2013:24, dir. 2013:42 och dir. 2013:69
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:56 Friskolorna i samhället
Medverkande :
Ordförande : Lars Leijonborg, f.d. högskole- och forskningsminister, fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Tina Acketoft, led. av riksdagen, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Ibrahim Baylan, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-03-13 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Ulrika Carlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Mikael Damberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-03-12
Ledamot : Rossana Dinamarca, led. av riksdagen, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Annika Eclund, led. av riksdagen, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Richard Jomshof, led. av riksdagen, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Louise Malmström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Mats Pertoft, led. av riksdagen, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Margareta Pålsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-07-23
Ledamot : Tomas Tobé, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-07-24 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Oskar Öholm, led. av riksdagen, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Anna Barklund, ämnesråd, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Maria Caryll, ämnesråd, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-03-01
Expert : Ingegärd Hilborn, rättssakkunnig, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Henrik Källsbo, kansliråd, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Sverker Lönnerholm, kansliråd, fr.o.m. 2011-11-14 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Christina Sandström, enhetschef, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Lars Werner, ämnesråd, fr.o.m. 2012-01-31 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Ulrika Åkerdal, kansliråd, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-01-30
Sekreterare : Charlotte Andersson, utredare, fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2013-03-31
Sekreterare : Ulrika Kullman, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2013-03-31
Sekreterare : Linnea Svenander, fr.o.m. 2013-06-14 t.o.m. 2013-07-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:56 Friskolorna i samhället [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om lika villkor för fristående skolor (U 2007:05) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]
Utredningen om lika villkor för fristående skolor (U 2007:05)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-03-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:33, dir. 2007:164 och dir. 2008:79
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:8 Bidrag på lika villkor - delbetänkande
SOU 2008:122 Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Fredrik Forssman, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2008-12-14
Expert : Ola Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-04-02 t.o.m. 2007-11-05
Expert : Andreas Hermansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-11-06 t.o.m. 2008-12-14
Expert : Ingegärd Hilborn, chefsjurist, fr.o.m. 2007-04-02 t.o.m. 2008-12-14
Expert : Johan Lantto, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-04-02 t.o.m. 2007-11-05
Expert : Sten Ljungdahl, ämnesråd, fr.o.m. 2007-04-02 t.o.m. 2008-12-14
Expert : Lars Werner, ämnesråd, fr.o.m. 2007-04-02 t.o.m. 2008-12-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:8 Bidrag på lika villkor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:122 Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Skollagsberedningen (U 2006:E) [ Avslutad 2009 ]
Skollagsberedningen (U 2006:E)
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-11-07
Medverkande :
Projektledare : Nils-Erik Elfstadius, kansliråd, fr.o.m. 2006-11-07 t.o.m. 2007-09-14
Berndt Ericsson, ämnesråd, fr.o.m. 2007-09-15 t.o.m. 2008-11-24
Per Eriksson, rättssakkunnige, fr.o.m. 2007-09-15
Projektledare : Ingrid Lindskog, kansliråd, fr.o.m. 2006-11-07 t.o.m. 2008-11-24
Emma Ahlström, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-11-07 t.o.m. 2007-09-14
Sten Ljungdahl, ämnesråd, fr.o.m. 2006-11-07
Mikael Sandström, kansliråd, fr.o.m. 2006-11-07
Mattias Sjöstrand, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-25
Merja Strömberg, kansliråd, fr.o.m. 2008-11-25
Peter Syrén, kansliråd, fr.o.m. 2007-09-15 t.o.m. 2009-01-20
Viktoria Tjörnqvist, rättssakkunnig, fr.o.m. 2009-01-21
Lars Werner, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-11-07 t.o.m. 2009-01-20
Emma Östling, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-25
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2009:25 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om offentliga bidrag till fristående skolor (U 2006:04) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]
Utredningen om offentliga bidrag till fristående skolor (U 2006:04)
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-02-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:3
Genom beslut den 26 oktober 2006, dnr U2006/7296/G avslutas arbetet i utredningen.Utredningens uppdrag skall inte redovisas.
Medverkande :
Särskild utredare : Lennart Svensäter, chefsrådman, fr.o.m. 2006-02-17 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Boel Enjin, ekonomichef, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Sten Ljungdahl, kansliråd, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Lennart Strinäs, rådman, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Lars Werner, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2006-10-31
Sekreterare : Fredrik Forssman, hovrättsassessor, fr.o.m. 2006-02-17 t.o.m. 2006-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2006:3 Offentliga bidrag till fristående skolor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgruppen för att utreda elev- och föräldrainflytande i förskola, skola och vuxenutbildning (U 2003:A) [ Avslutad 2004 ]
Arbetsgruppen för att utreda elev- och föräldrainflytande i förskola, skola och vuxenutbildning (U 2003:A)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-03-18
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2003:46 Var - dags - inflytande i förskola. Skola och vuxenutbildning
Medverkande :
Ordförande : Margareta Wiman, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-03-18 t.o.m. 2004-10-30
Annika Bengtsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-03-18 t.o.m. 2004-10-30
Jesper König, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-03-18 t.o.m. 2004-10-30
Lars Werner, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2003-03-18 t.o.m. 2004-10-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2003:46 Var – dags – inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén för översyn av skollagen m.m. (U 1999:01) [ Avslutad 2003 ] [ Sekreterare ]
Kommittén för översyn av skollagen m.m. (U 1999:01)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-02-25
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:15 och 2002:9
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet med bilagedel
Medverkande :
Ordförande : Sven-Åke Johansson, f.d. skoldirektör, fr.o.m. 2000-10-10 t.o.m. 2003-01-31
Ordförande : Ulf P. Lundgren, generaldirektör, fr.o.m. 1999-03-15 t.o.m. 2000-10-09
Ledamot : Jan Björklund, skolborgarråd, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Torgny Danielsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Sigbrit Franke, universitetskansler, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Patrik Hansson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Eva Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Tomas Johansson, förbundsordförande, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2000-07-23
Ledamot : Solveig Lindström, kommunalråd, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Christina Ottosson, undervisningsråd, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Mats Pertoft, ekonom, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Christer Romilson, förbundsordförande, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Margit Viklund, politisk sekreterare, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : , Wadman, Per 1:e vice förbundsordföranden, fr.o.m. 2000-07-24 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Henrik Westman, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Ingmari Åberg, förskollärare, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunniga : Ragnar Eliasson, skolråd, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunniga : Louise Fernstedt, sektionschef, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunnig : Johan Höök, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-05-08 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunnig : Charlotte Lenman, jurist, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunniga : Annica Lindblom, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-01-13
Sakkunnig : Eva Nelfelt, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-10-04 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunniga : Annika Nyström Karlsson, ombudsman, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunniga : Barbro Rosensvärd, kansliråd, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2000-05-07
Sakkunniga : Anna Westerholm, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 1999-10-03
Sakkunniga : Helen Westlund, jurist, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2000-03-26
Sakkunnig : Annika Åkerlind, ämnesråd, fr.o.m. 2002-03-12 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Ewa Durhán, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-09-10 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Anneli Eriksson, undervisningsråd, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Ingegärd Hilborn, förbundsjurist, fr.o.m. 2000-12-12 t.o.m. 2001-11-05
Expert : Karl-Ivar Hultcranzt, undervisningsråd, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Ingrid Lindskog, kansliråd, fr.o.m. 2001-09-10 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Barbara Martin Korpi, ämnesråd, fr.o.m. 2001-09-10 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Frank Nordberg, chefsjurist, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-05-01
Huvudsekreterare : Carl Norström, kammarrättsråd (avliden), fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2001-10-17
Sekreterare : Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-04-16
Sekreterare : Ingegärd Hilborn, förbundsjurist, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2003-01-31
Sekreterare : Sonja Hjorth, kansliråd, fr.o.m. 1999-09-13 t.o.m. 2000-05-21
Sekreterare : Monica Sylvan, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-07-05 t.o.m. 2003-03-31
Sekreterare : Lars Werner, f.d. hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Östen Fredriksson, undervisningsråd, fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Jan Lindberg, undervisningsråd, fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m. 2002-12-31
Assistent : Anna Florell, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-06-30
Assistent : Malin William-Olsson, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-03-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:15 Översyn av skollagen, m.m.

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor (U 1997:10) [ Avslutad 2001 ] [ Ledamot ]
Kommittén för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor (U 1997:10)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-05-15
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:55 och dir. 1999:76
Lokal : Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:112 Resurser på lika villkor? - delbetänkande
SOU 1999:98 Likvärdiga villkor?
SOU 2001:12 Fristående gymnasieskolor - hot eller tillgång?
Medverkande :
Ordförande : Sven-Åke Johansson, skoldirektör, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 2001-02-21
Ledamot : Elisabet Nihlfors, utvecklingsledare, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 1999-10-25
Ledamot : Sten-Bertil Olsson, skoldirektör, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2001-02-21
Ledamot : Ulla Thorslund, enhetschef, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 2001-02-21
Ledamot : Lars Werner, verksjurist, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 2001-02-21
Christer Waldorfskolefederationen Carlbaum, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Peter Svenska Montessoriförbundet Jorméus, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Laina Svenska Kommunförbundet Kempe, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Örjan Waldorfskolefederationen Liebendörfer, fr.o.m. 2000-02-11 t.o.m. 2001-02-21
Karina Sveriges Lindbert, fristående Waldorfskolors Föräldraförening, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Åke Sveriges Kristna Friskoleråd Nilsson, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Helena Sverigefinska Riksförbundet Schmidt, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Mats Svenska Kommunförbundet Söderberg, fr.o.m. 2000-02-11 t.o.m. 2001-02-21
Johanna Friskolornas Riksförbund Tunhammar, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2001-02-21
Sekreterare : Ulf Lindberg, undervisningsråd, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2001-03-11
Sekreterare : Rolf Ornbrant, undervisningsråd, fr.o.m. 1997-08-06 t.o.m. 1999-11-01
Assistent : Berit Jigvall, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2001-02-21
Assistent : Rauui Westin, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1998-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 3 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:112 Resurser på lika villkor? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:98 Likvärdiga villkor? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:12 Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Personvalskommittén (Ju 1992:02) [ Avslutad 1993 ] [ Ledamot ]
Personvalskommittén (Ju 1992:02)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir 1991:121.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Box 347, 401 25 GÖTEBORG, tel. 031-10 21 16
Utredningen har avgett :
SOU 1993:21 Ökat personval. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Elisabeth Palm, regeringsråd, t.o.m. 1993-03-31
Ledamot : Ingrid Detter, professor, t.o.m. 1993-02-16
Ledamot : Kurt Ove Johansson, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Lars Lindén, partisekreterare, t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Christina Linderholm, led. av riksdagen /c, t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Göran Persson, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Olle Schmidt, led. av riksdagen /fpl, t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Lisbeth Staaf-Igelström, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Lars Werner, led. av riksdagen /v, t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Göran Åstrand, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1993-03-21
Expert : Lennart Berg, avdelningsdirektör, t.o.m. 1993-03-21
Expert : Sören Häggroth, departementsråd, t.o.m. 1993-03-21
Expert : Göran Schäder, departementsråd, t.o.m. 1993-03-21
Sekreterare : Jan Carlström, hovrättsassessor, t.o.m. 1993-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:121 Ökat inslag av personval m.m.

1993 års vallagskommitté (Ju 1991:02) [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]
1993 års vallagskommitté (Ju 1991:02)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1991:13 och 1992:49.
Utredningen har avgett :
SOU 1992:108 VAL, Organisation Teknik Ekonomi
SOU 1994:30 Vallagen Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Elisabeth Palm, regeringsråd, t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Lars Andersson, led. av riksdagen /nyd, t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Christina Linderholm, led. av riksdagen /c, t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Sten Olsson, bitr. partisekreterare /s, t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Olle Schmidt, led. av riksdagen /fp, t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Harry Staaf, led. av riksdagen /kds, t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Elvy Söderström, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Lars Werner, led. av riksdagen /v, t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Göran Åstrand, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1994-03-20
Expert : Lennart Berg, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-03-20
Expert : Gertrud Berglund, språkexpert, t.o.m. 1994-03-20
Expert : Sören Holmberg, professor, t.o.m. 1994-03-20
Expert : Nils Johnson, byrådirektör, t.o.m. 1994-03-20
Expert : Gunnar Lavett, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-03-20
Expert : Vivan Nilsson, valdirektör, t.o.m. 1994-03-20
Sekreterare : Jan Carlström, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-03-20
Sekreterare : Ulla Nilsson, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-03-20
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:13 Översyn av valförfarandet

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:108 Val – Organisation – Teknik – Ekonomi [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1994:30 Vallagen [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman