Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:81 YA lär dig jobbet på jobbet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 36 st. ♀ 18 ♂ 18 ) :

Pia Enochsson  []  ( Ordförande )
Helén Ängmo  []  ( Ordförande )
Peter Aronsson  []  ( Ledamot )
Anders Barane  []  ( Ledamot )
Cecilia Berggren  []  ( Ledamot )
Stefan Björnestöl  []  ( Ledamot )
Mårten Ericsson  []  ( Ledamot )
Tobias Eriksson  []  ( Ledamot )
Anna Erixon  []  ( Expert )
Ann Georgsson  []  ( Ledamot )
Lennart Grönberg  []  ( Ledamot )
Fredrik Gunnarsson  []  ( Ledamot )
Conny Larsson  []  ( Expert )
Josefine Larsson  []  ( Ledamot )
Pär Lundström  []  ( Ledamot )
Torgny Martinsson  []  ( Ledamot )
Elsa Mattsson  []  ( Ledamot )
Linda Palmetzhofer  []  ( Ledamot )
Mikael Pettersson  []  ( Ledamot )
Helen Rönnholm  []  ( Ledamot )
Erica Selander  []  ( Ledamot )
Henrik Smedmark  []  ( Ledamot )
Arturo Vasquez  []  ( Ledamot )
Fredrik Voltaire  []  ( Ledamot )
Annika Ödebrink  []  ( Ledamot )
Katarina Bech  []  ( Sekreterare )
Ulrika Berg Olofson  []  ( Sekreterare )
Rickard Bäck  []  ( Sekreterare )
Marianne Feldt  []  ( Sekreterare )
Rasmus Jonsson  []  ( Sekreterare )
Amanda Lindqvist  []  ( Sekreterare )
Isabella Palomba Rydén  []  ( Sekreterare )
Sara Rågwall  []  ( Sekreterare )
Johan Ståhl  []  ( Sekreterare )
Hans-Eric Wikström  []  ( Sekreterare )
Nona Rakic  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07)


Beteckning : U 2014:07
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:51 och dir. 2018:105
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Enochsson, Pia, fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2018-12-04
Ordförande : Ängmo, Helén, fr.o.m. 2014-04-03 t.o.m. 2015-10-05
Ledamot : Aronsson, Peter, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot : Barane, Anders, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot : Berggren, Cecilia, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04
Ledamot : Björnestöl, Stefan, fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot : Björnestöl, Stefan, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04
Ledamot : Ericsson, Mårten, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-10-05
Ledamot : Eriksson, Tobias, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-10-05
Expert : Erixon, Anna, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04
Ledamot : Georgsson, Ann, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot : Georgsson, Ann, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04
Ledamot : Grönberg, Lennart, fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot : Gunnarsson, Fredrik, fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-12-31
Expert : Larsson, Conny, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04
Ledamot : Larsson, Josefine, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot : Lundström, Pär, fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot : Martinsson, Torgny, fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot : Martinssont, Torgny, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04
Ledamot : Mattsson, Elsa, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04
Ledamot : Palmetzhofer, Linda, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-10-05
Ledamot : Pettersson, Mikael, fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot : Rönnholm, Helen, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot : Rönnholm, Helen, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04
Ledamot : Selander, Erica, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-10-05
Ledamot : Smedmark, Henrik, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04
Ledamot : Vasquez, Arturo, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04
Ledamot : Voltaire, Fredrik, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot : Voltaire, Fredrik, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04
Ledamot : Ödebrink, Annika, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04
Sekreterare : Bech, Katarina, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-04-02
Sekreterare : Berg Olofson, Ulrika, fr.o.m. 2015-02-01 t.o.m. 2016-08-31
Sekreterare : Bäck, Rickard, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-02-29
Sekreterare : Feldt, Marianne, fr.o.m. 2014-04-03 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Jonsson, Rasmus, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-08-31
Sekreterare : Lindqvist, Amanda, fr.o.m. 2014-08-01 t.o.m. 2016-12-18
Sekreterare : Palomba Rydén, Isabella, fr.o.m. 2016-02-22 t.o.m. 2018-09-02
Sekreterare : Rakic, Nona, fr.o.m. 2018-03-12 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Rågwall, Sara, fr.o.m. 2015-03-01 t.o.m. 2018-08-31
Sekreterare : Ståhl, Johan, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-02-29
Sekreterare : Wikström, Hans-Eric, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2016-02-29

Rapporter

SOU 2018:81YA lär dig jobbet på jobbet

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman