Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Personuppgiftsbehandling i samband med strafförelägganden, förelägganden av ordningsbot och uppbörd av böter (Ju 2014:G)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Personuppgiftsbehandling i samband med strafförelägganden, förelägganden av ordningsbot och uppbörd av böter (Ju 2014:G) [ Avslutad 2015 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 1 ♂ 1 ) :

Susanne Stenberg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Personuppgiftsbehandling i samband med strafförelägganden, förelägganden av ordningsbot och uppbörd av böter (Ju 2014:G)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-04-10
Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju2014/2637/P
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 11014, 404 21 Göteborg, tel. 031- 701 53 69
Uppdraget beräknas vara slutfört den 20 januari 2015.
Medverkande :
Olof Egerstedt, f.d. överdirektör, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-01-20
Sekreterare : Susanne Stenberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 2014-04-22 t.o.m. 2015-01-30

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman