Hem: Teman: Offentliga utredningar:

2014 års fondutredning (Fi 2014:15)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

2014 års fondutredning (Fi 2014:15) [ Avslutad 2016 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 9 ♂ 9 ) :

Ann-Christine Lindeblad  []  ( Särskild utredare )
Lars Afrell  []  ( Sakkunnig )
Martin Axelsson  []  ( Sakkunnig )
Anders Bagge  []  ( Sakkunnig )
Agneta Blomquist  []  ( Sakkunnig )
Isabella de Feudis  []  ( Sakkunnig )
Catarina Erséus  []  ( Sakkunnig )
Raana Farooqi Lind  []  ( Sakkunnig )
Lars Gavelin  []  ( Sakkunnig )
Erik Sjöstedt  []  ( Sakkunnig )
Helene Wall  []  ( Sakkunnig )
Joachim Allard  []  ( Expert )
Johan Florén  []  ( Expert )
Marcus Ihre  []  ( Expert )
Emma Sjöström  []  ( Expert )
Katarina Strandberg  []  ( Expert )
Helena Forsaeus  []  ( Sekreterare )
Johan Lycke  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

2014 års fondutredning (Fi 2014:15)


Beteckning : Fi 2014:15
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2017-03-30
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-10-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:139, dir. 2014:158, dir. 2015:28 och dir. 2015:109
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lindeblad, Ann-Christine, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-28
Sakkunnig : Afrell, Lars, fr.o.m. 2015-02-02
Sakkunnig : Axelsson, Martin, fr.o.m. 2015-02-02
Sakkunnig : Bagge, Anders, fr.o.m. 2015-09-22
Sakkunnig : Blomquist, Agneta, fr.o.m. 2015-02-02
Sakkunnig : de Feudis, Isabella, fr.o.m. 2015-02-02
Sakkunnig : Erséus, Catarina, fr.o.m. 2015-02-02 t.o.m. 2015-09-21
Sakkunnig : Farooqi Lind, Raana, fr.o.m. 2015-02-02 t.o.m. 2015-10-25
Sakkunnig : Farooqi Lind, Raana, fr.o.m. 2016-01-14
Sakkunnig : Gavelin, Lars, fr.o.m. 2015-10-26 t.o.m. 2016-01-13
Sakkunnig : Sjöstedt, Erik, fr.o.m. 2015-02-02
Sakkunnig : Wall, Helene, fr.o.m. 2015-02-02
Expert : Allard, Joachim, fr.o.m. 2015-09-22
Expert : Florén, Johan, fr.o.m. 2015-02-02
Expert : Ihre, Marcus, fr.o.m. 2015-02-02
Expert : Sjöström, Emma, fr.o.m. 2015-02-02
Expert : Strandberg, Katarina, fr.o.m. 2015-10-26
Sekreterare : Forsaeus, Helena, fr.o.m. 2015-01-31 t.o.m. 2016-07-12
Sekreterare : Lycke, Johan, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-28

Rapporter

SOU 2015:62UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning
SOU 2016:45En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman