Hem: Teman: Offentliga utredningar:

EU & kommunernas bostadspolitik (S 2013:11)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet (tillsatt av Socialdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

EU & kommunernas bostadspolitik (S 2013:11) [ Avslutad 2015 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet (tillsatt av Socialdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2013:68 EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:58 EU och kommunernas bostadspolitik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 4 ♂ 13 ) :

Martin Nilsson  []  ( Särskild utredare )
Linda Broström  []  ( Sakkunnig )
Hans Hagelin  []  ( Sakkunnig )
Mårten Hyltner  []  ( Sakkunnig )
Elin Persson  []  ( Sakkunnig )
Stefan Sagebro  []  ( Sakkunnig )
Per Henningsson  []  ( Expert )
Ann Irebo  []  ( Expert )
Hans Lind  []  ( Expert )
Martin Lindvall  []  ( Expert )
Per-Gunnar Nyström  []  ( Expert )
Ida Otken Eriksson  []  ( Expert )
Rolf Westerlund  []  ( Expert )
Magnus Lindbäck  []  ( Sekreterare )
K. A. Stefan Svensson  []  ( Sakkunnig )
Peter Blomquist  []  ( Expert )
Jörgen Mark-Nielsen  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

EU & kommunernas bostadspolitik (S 2013:11)


Beteckning : S 2013:11
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-06-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:68
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nilsson, Martin, fr.o.m. 2013-06-14 t.o.m. 2015-05-29
Sakkunnig : Broström, Linda, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-02-04
Sakkunnig : Hagelin, Hans, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-05-29
Sakkunnig : Hyltner, Mårten, fr.o.m. 2015-02-05 t.o.m. 2015-05-29
Sakkunnig : Persson, Elin, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-05-29
Sakkunnig : Sagebro, Stefan, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-02-04
Sakkunnig : Svensson, K A Stefan, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-05-29
Expert : Blomqvist, Peter, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-05-29
Expert : Henningsson, Per, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-05-29
Expert : Irebo, Ann, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-05-29
Expert : Lind, Hans, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-05-29
Expert : Lindvall, Martin, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-05-29
Expert : Marck-Nielsen, Jörgen, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-05-29
Expert : Nyström, Per-Gunnar, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-05-29
Expert : Otken Eriksson, Ida, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-05-29
Expert : Westerlund, Rolf, fr.o.m. 2013-10-03 t.o.m. 2015-05-29
Sekreterare : Lindbäck, Magnus, fr.o.m. 2013-08-01 t.o.m. 2015-06-14

Rapporter

SOU 2015:58EU och kommunernas bostadspolitik

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman