: : :

Redovisningsutredningen (Ju 2013:01)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Redovisningsutredningen (Ju 2013:01) [ Avslutad 2015 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:22 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2015:8 En översyn av årsredovisningslagarna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 7 ♂ 11 ) :

Sten Andersson  []  ( Särskild utredare )
Anders Ahlgren  []  ( Sakkunnig )
Anna Kindberg  []  ( Sakkunnig )
Bo Linden  []  ( Sakkunnig )
Mattias Moberg  []  ( Sakkunnig )
Stefan Pärlhem  []  ( Expert )
Henrik Tegehed  []  ( Sakkunnig )
Maria Albanese  []  ( Expert )
Karin Berggren  []  ( Expert )
Sören Bergner  []  ( Expert )
Ingrid Engshagen  []  ( Expert )
Claes Eriksson  []  ( Expert )
Pernilla Lundqvist  []  ( Expert )
Claes Norberg  []  ( Expert )
Mats Schröder  []  ( Expert )
Helene Thorgren  []  ( Expert )
Johanna Ekbäck  []  ( Sekreterare )
Magnus Mannerback  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Redovisningsutredningen (Ju 2013:01)


Beteckning : Ju 2013:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:126
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 2001, 550 02 Jönköping, tel. 036-15 56 75 (Mannerback), tel. 036-15 65 55 (Ekbäck)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Andersson, Sten, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2015-02-28
Sakkunnig : Ahlgren, Anders, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Sakkunnig : Kindberg, Anna, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Sakkunnig : Linden, Bo, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Sakkunnig : Moberg, Mattias, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2014-03-06
Sakkunnig : Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2014-02-11
Sakkunnig : Tegehed, Henrik, fr.o.m. 2014-03-07 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Albanese, Maria, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2014-02-11
Expert : Berggren, Karin, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Bergner, Sören, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Engshagen, Ingrid, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Eriksson, Claes, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Lundqvist, Pernilla, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Norberg, Claes, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 2014-02-12 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Schröder, Mats, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Thorgren, Helene, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Sekreterare : Ekbäck, Johanna, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2015-02-28
Sekreterare : Mannerback, Magnus, fr.o.m. 2013-02-11 t.o.m. 2015-03-15

Rapporter

SOU 2014:22Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv
SOU 2015:8En översyn av årsredovisningslagarna
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman