Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Henrik Tegehed

Sök kontaktuppgifter till Henrik Tegehed på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Henrik Tegehed

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Henrik Tegehed medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03) [ Pågående ] [ Expert ]
Utredningen om ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-04-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:48 och dir. 2020:97
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Kristina Alsér, tidigare landshövding, fr.o.m. 2020-04-30
Expert : Anders Ahlgren, chefsjurist, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Maria Albanese, redovisningsexpert, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Therese Allard, rättslig expert, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Fredrik Berglund, handläggare, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Sofia Bilstein Hagberg, expert, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Veronica Eckerby, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Johan Eklund, professor, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Niklas Elert, fil.dr., fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Anna Eriksson, ekorevisor, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Anna Ersson, redovisningsexpert, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Helena Fond, expert, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Erika Forsin, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Rolf Höijer, ämnesråd, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Pernilla Lundquist, redovisningsexpert, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Tomas Lööv, sakkunnig, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Martin Mörman, expert, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Mathias Rebane, verkställande direktör, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Helen Salomonsson, enhetschef, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Erik Sjölander, verkställande direktör, fr.o.m. 2020-11-09
Expert : Henrik Tegehed, enhetschef, fr.o.m. 2020-11-09
Sekreterare : Sami Mlayeh, fr.o.m. 2020-09-07
Sekreterare : Madeleine Sandman, fr.o.m. 2020-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om amerikansk inresekontroll på Arlanda (Preclearanceutredningen) (Ju 2016:17) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]
Utredningen om amerikansk inresekontroll på Arlanda (Preclearanceutredningen) (Ju 2016:17)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-07-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:69
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras
Medverkande :
Särskild utredare : Stefan Mann, polismästare, fr.o.m. 2016-07-14 t.o.m. 2017-06-21
Expert : Ellika Eriksson, kansliråd, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-06-21
Expert : Roger Ghiselli, kansliråd, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-06-21
Expert : Erika Goldkuhl, rättssakkunnig, fr.o.m. 2017-01-11 t.o.m. 2017-06-21
Expert : Fredrik Swedavia AB Jaresved, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-06-21
Expert : Christine Leandersson, kansliråd, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-06-21
Expert : Peter Lindström, rättssakkunnig, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-01-10
Expert : Peter Polismyndigheten Mattsson, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-06-21
Expert : Mats Tullverket Petterson M, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-06-21
Expert : Ola Pihlblad, kansliråd, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-06-21
Expert : Annika Transportstyrelsen Ramstedt, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-06-21
Expert : Henrik Tegehed, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-06-21
Sekreterare : Mats Barregren, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-06-30
Sekreterare : Rèka Gödri-Mártis, fr.o.m. 2016-09-29 t.o.m. 2017-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Paketreseutredningen (Fi 2015:08) [ Avslutad 2016 ] [ Sakkunnig ]
Paketreseutredningen (Fi 2015:08)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2016
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-06-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:69 och dir. 2016:55
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:56 Ny paketreselag
SOU 2016:84 Ny resegarantilag
Medverkande :
Särskild utredare : Eva Liedström Adler, fr.o.m. 2015-06-25 t.o.m. 2016-11-30
Sakkunnig : Thomas Carlson, fr.o.m. 2015-10-15
Sakkunnig : Erland Koch, fr.o.m. 2015-10-15
Sakkunnig : Henrik Tegehed, fr.o.m. 2015-10-15
Expert : Ingela Allenbert, fr.o.m. 2015-10-15
Expert : Elin Envall, fr.o.m. 2015-10-15
Expert : Maja Lindstrand, fr.o.m. 2015-10-15
Expert : Jonas Thyberg, fr.o.m. 2015-10-15
Expert : Jan Widlund, fr.o.m. 2015-10-15
Sekreterare : Sara Lindman, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-12-13
Sekreterare : Tora Philp, fr.o.m. 2015-10-15 t.o.m. 2016-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:56 Ny paketreselag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2016:84 Ny resegarantilag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Redovisningsutredningen (Ju 2013:01) [ Avslutad 2015 ] [ Sakkunnig ]
Redovisningsutredningen (Ju 2013:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-12-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:126
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 2001, 550 02 Jönköping, tel. 036-15 56 75 (Mannerback), tel. 036-15 65 55 (Ekbäck)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2014:22 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv
SOU 2015:8 En översyn av årsredovisningslagarna
Medverkande :
Särskild utredare : Sten Andersson, hovrättspresident, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2015-02-28
Sakkunnig : Anders Ahlgren, kansliråd, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Sakkunnig : Anna Kindberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Sakkunnig : Bo Linden, kansliråd, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Sakkunnig : Mattias Moberg, ämnesråd, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2014-03-06
Sakkunnig : Stefan Pärlhem, ämnesråd, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2014-02-11
Sakkunnig : Henrik Tegehed, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-07 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Maria Albanese, redovisningsexpert, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2014-02-11
Expert : Karin Berggren, skatteexpert, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Sören Bergner, revisionsdirektör, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Ingrid Engshagen, ekonomie licentiat, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Claes Eriksson, redovisningsexpert, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Pernilla Lundqvist, ekonomie doktor, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Claes Norberg, redovisningsexpert, professor, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Stefan Pärlhem, kanslichef, fr.o.m. 2014-02-12 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Mats Schröder, rättslig expert, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Expert : Helene Thorgren, enhetschef, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-02-18
Sekreterare : Johanna Ekbäck, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2015-02-28
Sekreterare : Magnus Mannerback, hovrättsassessor, fr.o.m. 2013-02-11 t.o.m. 2015-03-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:22 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2015:8 En översyn av årsredovisningslagarna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman