Hem: Teman: Offentliga utredningar:

2012 års studiehjälpsutredning (U 2012:02)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

2012 års studiehjälpsutredning (U 2012:02) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:52 Moderniserad studiehjälp [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 19 st. ♀ 13 ♂ 6 ) :

Anders Franzén  []  ( Särskild utredare )
Cecilia Blomberg  []  ( Sakkunnig )
Carina Cronsioe  []  ( Sakkunnig )
Johanna Fryksmark  []  ( Sakkunnig )
Susanna Larsson  []  ( Sakkunnig )
Jessica Löfvenholm  []  ( Sakkunnig )
Linda Norman Torvang  []  ( Sakkunnig )
Annika Stålnacke  []  ( Sakkunnig )
Carolina Östgren  []  ( Sakkunnig )
Jan Andersson  []  ( Expert )
Nils Andersson  []  ( Expert )
Eva-Lena Arefäll  []  ( Expert )
Vendela Enmarker  []  ( Expert )
Lena Jutdal  []  ( Expert )
Niklas Löfgren  []  ( Expert )
Daniel Bjerstedt  []  ( Sekreterare )
Anja Nordfeldt  []  ( Sekreterare )
Mårten Svensson Risdal  []  ( Sekreterare )
Eva Stina Lönngren  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

2012 års studiehjälpsutredning (U 2012:02)


Beteckning : U 2012:02
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-14
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:122
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Franzén, Anders, fr.o.m. 2012-01-04 t.o.m. 2013-06-30
Sakkunnig : Blomberg, Cecilia, fr.o.m. 2012-02-21 t.o.m. 2012-10-21
Sakkunnig : Cronsioe, Carina, fr.o.m. 2013-02-26 t.o.m. 2013-06-30
Sakkunnig : Fryksmark, Johanna, fr.o.m. 2012-10-22 t.o.m. 2013-06-30
Sakkunnig : Larsson, Susanna, fr.o.m. 2012-10-22 t.o.m. 2013-06-30
Sakkunnig : Löfvenholm, Jessica, fr.o.m. 2012-02-21 t.o.m. 2013-06-30
Sakkunnig : Lönngren, Eva-Stina, fr.o.m. 2012-02-21 t.o.m. 2013-06-30
Sakkunnig : Norman Torvang, Linda, fr.o.m. 2012-02-21 t.o.m. 2013-06-30
Sakkunnig : Stålnacke, Annika, fr.o.m. 2012-02-21 t.o.m. 2013-06-30
Sakkunnig : Östgren, Carolina, fr.o.m. 2012-02-21 t.o.m. 2012-10-21
Expert : Andersson, Jan, fr.o.m. 2012-02-21 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Andersson, Nils, fr.o.m. 2012-02-21 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Arefäll, Eva-Lena, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Enmarker, Vendela, fr.o.m. 2012-02-21 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Jutdal, Lena, fr.o.m. 2012-02-21 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Löfgren, Niklas, fr.o.m. 2012-02-21 t.o.m. 2013-06-30
Sekreterare : Bjerstedt, Daniel, fr.o.m. 2012-10-15 t.o.m. 2013-06-30
Sekreterare : Nordfeldt, Anja, fr.o.m. 2012-01-25 t.o.m. 2013-06-30
Sekreterare : Svensson Risdal, Mårten, fr.o.m. 2012-01-10 t.o.m. 2013-06-30

Rapporter

SOU 2013:52Moderniserad studiehjälp

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman