Hem: Teman: Offentliga utredningar:

2012 års skuldsaneringsutredning (Ju 2012:04)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

2012 års skuldsaneringsutredning (Ju 2012:04) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2012:30 Skuldsanering för evighetsgäldenärer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 6 ♂ 7 ) :

Ralf G. Larsson  []  ( Särskild utredare )
Amina Lundqvist  []  ( Sakkunnig )
Mattias Pleiner  []  ( Sakkunnig )
Ulrika Hansson  []  ( Expert )
Susan Höglund Westermark  []  ( Expert )
Camilla Larsson  []  ( Expert )
Marie Magnusson  []  ( Expert )
Pär Magnusson  []  ( Expert )
Göran Millqvist  []  ( Expert )
Claes Månsson  []  ( Expert )
Sten-Håkan Sidebo  []  ( Expert )
Anders Thorstensson  []  ( Expert )
Malin Bergström  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

2012 års skuldsaneringsutredning (Ju 2012:04)


Beteckning : Ju 2012:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:30
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Larsson, Ralf G, fr.o.m. 2012-04-12 t.o.m. 2013-10-30
Sakkunnig : Lundqvist, Amina, fr.o.m. 2012-05-02 t.o.m. 2012-05-31
Sakkunnig : Pleiner, Mattias, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2013-10-09
Expert : Hansson, Ulrika, fr.o.m. 2012-05-02 t.o.m. 2013-10-09
Expert : Höglund Westermark, Susan, fr.o.m. 2012-05-02 t.o.m. 2013-10-09
Expert : Larsson, Camilla, fr.o.m. 2012-05-02 t.o.m. 2013-10-09
Expert : Magnusson, Marie, fr.o.m. 2012-05-02 t.o.m. 2010-10-09
Expert : Magnusson, Pär, fr.o.m. 2012-05-02 t.o.m. 2013-10-09
Expert : Millqvist, Göran, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2013-10-09
Expert : Månsson, Claes, fr.o.m. 2012-05-02 t.o.m. 2013-10-09
Expert : Sidebo, Sten-Håkan, fr.o.m. 2012-05-02 t.o.m. 2013-10-09
Expert : Thorstensson, Anders, fr.o.m. 2012-05-02 t.o.m. 2013-10-09
Sekreterare : Bergström, Malin, fr.o.m. 2012-05-01 t.o.m. 2013-10-20

Rapporter

SOU 2013:72Ut ur skuldfällan

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman