Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Byggkravsutredningen (S 2011:10)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Byggkravsutredningen (S 2011:10) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 5 ♂ 10 ) :

Björn Hedlund  []  ( Särskild utredare )
Camilla Adolfsson  []  ( Sakkunnig )
Lars Arell  []  ( Sakkunnig )
Marcus Edelgård  []  ( Sakkunnig )
Ola Göransson  []  ( Sakkunnig )
Per Högström  []  ( Sakkunnig )
Jenny Jensen  []  ( Sakkunnig )
Ludvig Lundgren  []  ( Sakkunnig )
Anna Eklund  []  ( Expert )
Mari Gremlin  []  ( Expert )
Peter Johansson  []  ( Expert )
Björn Wellhagen  []  ( Expert )
Viveca Dahlin  []  ( Sekreterare )
Eidar Lindgren  []  ( Sekreterare )
Eric Rubenson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Byggkravsutredningen (S 2011:10)


Beteckning : S 2011:10
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-06
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:100, dir. 2012:88 och dir. 2013:3
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hedlund, Björn, fr.o.m. 2011-11-04
Sakkunnig : Adolfsson, Camilla, fr.o.m. 2012-02-01
Sakkunnig : Arell, Lars, fr.o.m. 2012-11-09
Sakkunnig : Edelgård, Marcus, fr.o.m. 2012-02-01
Sakkunnig : Göransson, Ola, fr.o.m. 2012-02-01 t.o.m. 2013-01-24
Sakkunnig : Högström, Per, fr.o.m. 2012-02-01
Sakkunnig : Jensen, Jenny, fr.o.m. 2012-11-09
Sakkunnig : Lundgren, Ludvig, fr.o.m. 2012-11-09
Expert : Eklund, Anna, fr.o.m. 2012-02-01
Expert : Gremlin, Mari, fr.o.m. 2012-11-09
Expert : Johansson, Peter, fr.o.m. 2012-02-01
Expert : Wellhagen, Björn, fr.o.m. 2012-02-01
Sekreterare : Dahlin, Viveca, fr.o.m. 2011-11-03
Sekreterare : Lindgren, Eidar, fr.o.m. 2011-11-03
Sekreterare : Rubenson, Eric, fr.o.m. 2012-09-01

Rapporter

SOU 2012:86Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler
SOU 2013:10Rätta byggfelen snabbt! – med effektivare förelägganden och försäkringar

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman