Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredning om ny organisationsstruktur för stödet till Försvarsmakten (Försvarsstrukturkommittén) (Fö 2010:01)

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredning om ny organisationsstruktur för stödet till Försvarsmakten (Försvarsstrukturkommittén) (Fö 2010:01) [ Avslutad 2011 ]

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 28 st. ♀ 4 ♂ 24 ) :

Jan Segerberg  []  ( Särskild utredare )
Henrik Holmer  []  ( Sakkunnig )
Michael Jacob  []  ( Sakkunnig )
Mattias Jennerholm  []  ( Sakkunnig )
Cecilia Looström  []  ( Sakkunnig )
Peter Mild  []  ( Sakkunnig )
Bengt Andersson  []  ( Expert )
Rolf Arremark  []  ( Expert )
Peter Bager  []  ( Expert )
Berndt Brehmer  []  ( Expert )
Anders Brunnberg  []  ( Expert )
Kenth Gutensparr  []  ( Expert )
Claes Isoz  []  ( Expert )
Per Lodin  []  ( Expert )
Mats Nilsson  []  ( Expert )
Örjan Nilson  []  ( Expert )
Martin Norsell  []  ( Expert )
Leif Nylander  []  ( Expert )
Mats Olofsson  []  ( Expert )
Birgitta Rydén  []  ( Expert )
Tobias Steen  []  ( Expert )
Cathrin Thorsell Starud  []  ( Expert )
Lars Träff  []  ( Expert )
Mikael Wiklund  []  ( Expert )
Thomas Wallander  []  ( Huvudsekreterare )
Anders Dager  []  ( Sekreterare )
Katarina Wilhelmsen  []  ( Expert )
Björn Wollentz  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredning om ny organisationsstruktur för stödet till Försvarsmakten (Försvarsstrukturkommittén) (Fö 2010:01)


Beteckning : Fö 2010:01
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2012-02-17
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-04-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:45 och dir. 2010:104
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Segerberg, Jan, fr.o.m. 2010-04-29
Sakkunnig : Holmer, Henrik, fr.o.m. 2010-08-27
Sakkunnig : Jacob, Michael, fr.o.m. 2010-08-28
Sakkunnig : Jennerholm, Mattias, fr.o.m. 2010-08-27
Sakkunnig : Looström, Cecilia, fr.o.m. 2010-08-27
Sakkunnig : Mild, Peter, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Andersson, Bengt, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Arremark, Rolf, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Bager, Peter, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Brehmer, Berndt, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Brunnberg, Anders, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Gutensparr, Kenth, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Isoz, Claes, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Lodin, Per, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Nilsson, Mats, fr.o.m. 2010-05-17
Expert : Nilson, Örjan, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Norsell, Martin, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Nylander, Leif, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Olofsson, Mats, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Rydén, Bigtta, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Steen, Tobias, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Thorsell Starud, Cathrin, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Träff, Lars, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Wiklund, Mikael, fr.o.m. 2010-08-27 t.o.m. 2011-01-02
Expert : Wilhelsen, Katarina, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Wollenz, Björn, fr.o.m. 2010-08-27
Huvudsekreterare : Wallander, Thomas, fr.o.m. 2010-07-01
Biträdande huvudsekreterare:  Holmberg, Marie, fr.o.m. 2010-06-07
Sekreterare : Dager, Anders, fr.o.m. 2010-06-07

Rapporter

SOU 2011:36Forskning och utveckling samt försvarslogistik – i det reformerade försvaret

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman