Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter (Ku 2009:02)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter (Ku 2009:02) [ Avslutad 2010 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 6 st. ♀ 4 ♂ 2 ) :

Chris Heister  []  ( Särskild utredare )
Martin Sundin  []  ( Sekreterare )
Karin Hartmann  []  ( Sekreterare )
Stefan Stenberg  []  ( Sekreterare )
Signe Westin  []  ( Sekreterare )
Annika Högland  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter (Ku 2009:02)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-10-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:97
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:11 Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet
SOU 2010:34 På väg mot en ny roll - Överväganden och förslag om Riksutställningar
Medverkande :
Särskild utredare : Chris Heister, landshövding, fr.o.m. 2009-10-29
Huvudsekreterare : Martin Sundin, fr.o.m. 2009-11-02 t.o.m. 2010-02-28
Sekreterare : Karin Hartmann, fr.o.m. 2009-11-17 t.o.m. 2010-02-15
Sekreterare : Stefan Stenberg, fr.o.m. 2009-11-02 t.o.m. 2010-02-15
Sekreterare : Signe Westin, fr.o.m. 2009-11-02 t.o.m. 2010-02-15
Sekreterare : Martin Sundin, fr.o.m. 2010-03-01 t.o.m. 2010-05-09
Biträdande sekreterare : Annika Högland, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-02-28

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman