Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter (Ku 2009:02)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter (Ku 2009:02) [ Avslutad 2010 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 6 st. ♀ 4 ♂ 2 ) :

Chris Heister  []  ( Särskild utredare )
Martin Sundin  []  ( Sekreterare )
Karin Hartmann  []  ( Sekreterare )
Stefan Stenberg  []  ( Sekreterare )
Signe Westin  []  ( Sekreterare )
Annika Högland  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter (Ku 2009:02)


Beteckning : Ku 2009:02
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-07
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-10-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:97
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heister, Chris, fr.o.m. 2009-10-29
Huvudsekreterare : Sundin, Martin, fr.o.m. 2009-11-02 t.o.m. 2010-02-28
Sekreterare : Hartmann, Karin, fr.o.m. 2009-11-17 t.o.m. 2010-02-15
Sekreterare : Stenberg, Stefan, fr.o.m. 2009-11-02 t.o.m. 2010-02-15
Sekreterare : Westin, Signe, fr.o.m. 2009-11-02 t.o.m. 2010-02-15
Sekreterare : Sundin, Martin, fr.o.m. 2010-03-01 t.o.m. 2010-05-09
Biträdande sekreterare : Högland, Annika, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-02-28

Rapporter

SOU 2010:11Spela samman – En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet
SOU 2010:34På väg mot en ny roll – Överväganden och förslag om Riksutställningar

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman