Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2010:34 På väg mot en ny roll – överväganden och förslag om Riksutställningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2010:34 På väg mot en ny roll – överväganden och förslag om Riksutställningar ( 71 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter (Ku 2009:02) [ Avslutad 2010 ]

Utredningen om en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter (Ku 2009:02)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-10-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:97
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:11 Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet
SOU 2010:34 På väg mot en ny roll - Överväganden och förslag om Riksutställningar
Medverkande :
Särskild utredare : Chris Heister, landshövding, fr.o.m. 2009-10-29
Huvudsekreterare : Martin Sundin, fr.o.m. 2009-11-02 t.o.m. 2010-02-28
Sekreterare : Karin Hartmann, fr.o.m. 2009-11-17 t.o.m. 2010-02-15
Sekreterare : Stefan Stenberg, fr.o.m. 2009-11-02 t.o.m. 2010-02-15
Sekreterare : Signe Westin, fr.o.m. 2009-11-02 t.o.m. 2010-02-15
Sekreterare : Martin Sundin, fr.o.m. 2010-03-01 t.o.m. 2010-05-09
Biträdande sekreterare : Annika Högland, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 6 st. ♀ 4 ♂ 2 )

Chris Heister  [] ( Särskild utredare )
Martin Sundin  [] ( Sekreterare )
Karin Hartmann  [] ( Sekreterare )
Stefan Stenberg  [] ( Sekreterare )
Signe Westin  [] ( Sekreterare )
Annika Högland  [] ( Bitr. sekreterare )
Omslaget till SOU 2010:34

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2010:34 På väg mot en ny roll – överväganden och förslag om Riksutställningar

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2010:34?

Vilka medverkade till SOU 2010:34?

Chris Heister, Martin Sundin, Karin Hartmann, Stefan Stenberg, Signe Westin och Annika Högland var med när betänkandet SOU 2010:34 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 2010:34?

Hur många sidor har betänkandet SOU 2010:34?

Betänkandet SOU 2010:34 är på 71 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman