Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Fö 2009:04) Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets informationssäkerhet

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Fö 2009:04) Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets informationssäkerhet [ Avslutad 2010 ]

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 6 st. ♀ 2 ♂ 4 ) :

Jan Hyllander  []  ( Särskild utredare )
Ingolf Berg  []  ( Sakkunnig )
Linda Ericson  []  ( Expert )
Magnus Hjort  []  ( Sekreterare )
Andreas Wedner  []  ( Sekreterare )
Nina Wilhelmson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Fö 2009:04) Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets informationssäkerhet
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-11-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:110 och dir. 2010:5
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:25 Viss översyn av verksamhet och organisation på informationssäkerhetsområdet
Medverkande :
Särskild utredare : Jan Hyllander, departementsråd, fr.o.m. 2009-12-04
Sakkunnig : Ingolf Berg, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-12-07
Expert : Linda Ericson, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-12-07
Sekreterare : Magnus Hjort, avdelningschef, fr.o.m. 2009-12-07
Sekreterare : Andreas Wedner, analytiker, fr.o.m. 2009-12-07 t.o.m. 2010-01-31
Sekreterare : Nina Wilhelmson, fr.o.m. 2010-02-01

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman