Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utvärderingsutredningen (Ju 2007:12)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utvärderingsutredningen (Ju 2007:12) [ Avslutad 2009 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 9 ♂ 6 ) :

Bertil Hübinette  []  ( Särskild utredare )
Björn Hammarberg  []  ( Expert )
Rikard Jermsten  []  ( Expert )
Jenny Kvarnholt  []  ( Expert )
Helena Levin  []  ( Expert )
Veronika Lindstrand-Kant  []  ( Expert )
Anders Mattsson  []  ( Expert )
Ulla Pålsson  []  ( Expert )
Per Stadig  []  ( Expert )
Dag Stegeland  []  ( Expert )
Gunilla Svahn Lindström  []  ( Expert )
Inger Söderholm  []  ( Expert )
Alexandra Wilton Wahren  []  ( Expert )
Eva Lönqvist  []  ( Sekreterare )
Åsa Toll  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utvärderingsutredningen (Ju 2007:12)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-08-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:119 och dir. 2008:149
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:65 Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden - delbetänkande
SOU 2009:56 Den nya migrationsprocessen
Medverkande :
Särskild utredare : Bertil Hübinette, f.d. hovrättspresident, fr.o.m. 2007-08-23 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Björn Hammarberg, departementsråd, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Rikard Jermsten, kansliråd, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2008-12-31
Expert : Jenny Kvarnholt, rättssakkunnig, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Helena Levin, rättssakkunnig, fr.o.m. 2009-02-13 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Veronika Lindstrand-Kant, bitr. verksamhetschef, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Anders Mattsson, rådman, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Ulla Pålsson, projektledare, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Per Stadig, advokat, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Dag Stegeland, chefsrådman, fr.o.m. 2008-03-18 t.o.m. 3009-06-30
Expert : Gunilla Svahn Lindström, kammarrättsråd och vice ordförande, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Inger Söderholm, chefsrådman, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Alexandra Wilton Wahren, kansliråd, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-02-12
Sekreterare : Eva Lönqvist, hovrättsråd, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2009-08-31
Sekreterare : Åsa Toll, hovrättsassessor, fr.o.m. 2008-08-25 t.o.m. 2009-06-10

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman