Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om översyn av vissa frågor om etikprövning av forskning (U 2004:06)

Offentlig utredning under Utbildnings- och kulturdepartementet (tillsatt av Utbildningsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om översyn av vissa frågor om etikprövning av forskning (U 2004:06) [ Avslutad 2005 ]

Offentlig utredning under Utbildnings- och kulturdepartementet (tillsatt av Utbildningsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 8 ♂ 5 ) :

Erik Lempert  []  ( Särskild utredare )
Kristina Ahlström  []  ( Sakkunnig )
Anna Backlund  []  ( Sakkunnig )
Charlotte Hall  []  ( Sakkunnig )
Sofia Medin  []  ( Sakkunnig )
Katarina Bjelke  []  ( Expert )
Göran Hermerén  []  ( Expert )
Göran Karlsson  []  ( Expert )
Eva Lindeblad  []  ( Expert )
Pål Resare  []  ( Expert )
Kerstin Westermark  []  ( Expert )
Rune Åberg  []  ( Expert )
Anna Täcklind  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om översyn av vissa frågor om etikprövning av forskning (U 2004:06)


Beteckning : U 2004:06
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-13
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-09-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:111 och dir. 2005:67
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lempert, Erik, fr.o.m. 2004-09-16 t.o.m. 2005-09-30
Sakkunnig : Ahlström, Kristina, fr.o.m. 2004-10-19 t.o.m. 2005-09-30
Sakkunnig : Backlund, Anna, fr.o.m. 2004-10-19 t.o.m. 2005-08-21
Sakkunnig : Hall, Charlotte, fr.o.m. 2004-10-19 t.o.m. 2005-09-30
Sakkunnig : Medin, Sofia, fr.o.m. 2005-08-22 t.o.m. 2005-09-30
Expert : Bjelke, Katarina, fr.o.m. 2004-10-19 t.o.m. 2005-09-30
Expert : Hermerén, Göran, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-09-30
Expert : Karlsson, Göran, fr.o.m. 2004-10-19 t.o.m. 2005-09-30
Expert : Lindeblad, Eva, fr.o.m. 2004-10-19 t.o.m. 2005-09-30
Expert : Resare, Pål, fr.o.m. 2004-10-19 t.o.m. 2005-09-30
Expert : Westermark, Kerstin, fr.o.m. 2004-10-19 t.o.m. 2005-09-30
Expert : Åberg, Rune, fr.o.m. 2004-10-19 t.o.m. 2005-09-30
Sekreterare : Täcklind, Anna, fr.o.m. 2004-10-05 t.o.m. 2005-10-31

Rapporter

SOU 2005:78Etikprövningslagstiftningen – vissa ändringsförslag

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman