: : :

Sjömansserviceutredningen (N 2004:03)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sjömansserviceutredningen (N 2004:03) [ Avslutad 2005 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2004:5
Dir. 2004:121
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:11 Välfärdsverksamhet för sjömän [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 5 ♂ 7 ) :

Lars Ljung  []  ( Särskild utredare )
Margaretha Granborg  []  ( Sakkunnig )
Anna Middelman  []  ( Sakkunnig )
Ulrika Rosenberg  []  ( Sakkunnig )
Kerstin Wiklund  []  ( Sakkunnig )
Tomas Abrahamsson  []  ( Expert )
Elisabeth Aspegren  []  ( Expert )
Rolf Gotare  []  ( Expert )
Christer Lindvall  []  ( Expert )
Pieter Sprangers  []  ( Expert )
Christer Themnér  []  ( Expert )
Svante Eriksson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Sjömansserviceutredningen (N 2004:03)


Beteckning : N 2004:03
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-20
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-01-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:5 och dir. 2004:121
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ljung, Lars, fr.o.m. 2004-02-02 t.o.m. 2005-02-14
Sakkunnig : Granborg, Margaretha, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2005-02-14
Sakkunnig : Middelman, Anna, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2005-02-14
Sakkunnig : Rosenberg, Ulrika, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2005-02-14
Sakkunnig : Wiklund, Kerstin, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2005-02-14
Expert : Abrahamsson, Tomas, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2005-02-14
Expert : Aspegren, Elisabeth, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2005-12-14
Expert : Gotare, Rolf, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2005-02-14
Expert : Lindvall, Christer, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2005-02-14
Expert : Sprangers, Pieter, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2005-02-14
Expert : Themnér, Christer, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2005-02-14
Sekreterare : Eriksson, Svante, fr.o.m. 2004-02-17 t.o.m. 2004-02-27

Rapporter

SOU 2005:11Välfärdsverksamhet för sjömän
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman