Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Johan Danelius På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Johan Danelius på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Johan Danelius

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Johan Danelius medverkat i ( 8 st. ):

Bilda en stiftelse för The Stockholm Prize in Criminology (Ju 2011:H)
Bilda en stiftelse för The Stockholm Prize in Criminology (Ju 2011:H)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-11-07
Direktiv för uppdraget, se PM, dnr Ju2011/7821/p
Medverkande :
Johan Danelius, advokat, fr.o.m. 2011-11-07 t.o.m. 2012-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Se över arbetet med The Stockholm Prize in Criminology och the Stockholm Criminology Symposium (Ju 2010:J)
Se över arbetet med The Stockholm Prize in Criminology och the Stockholm Criminology Symposium (Ju 2010:J)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-12-21
Direktiv för se PM, dnr Ju2010/9948/P
Medverkande :
Johan Danelius, jur.kand., fr.o.m. 2010-12-21 t.o.m. 2011-05-02
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (N 2006:02) Arbetstagares rätt till information och medverkan vid gränsöverskridande fusioner [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen (N 2006:02) Arbetstagares rätt till information och medverkan vid gränsöverskridande fusioner


Beteckning : 2006:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-23
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-02-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:21
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Tejning, Marianne, fr.o.m. 2006-03-06 t.o.m. 2006-11-09
Expert : Begene, Anette, fr.o.m. 2006-04-10 t.o.m. 2006-11-09
Expert : Danelius, Johan, fr.o.m. 2006-04-10 t.o.m. 2006-11-09
Expert : Herzfeld Olsson, Petra, fr.o.m. 2006-04-10 t.o.m. 2006-11-09
Ledamot : Brorsson, Kent, fr.o.m. 2006-04-10 t.o.m. 2006-11-09
Ledamot : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2006-04-10 t.o.m. 2006-11-09
Ledamot : Ingelskog, Johan, fr.o.m. 2006-04-10 t.o.m. 2006-11-09
Ledamot : Kullgren, Sara, fr.o.m. 2006-04-10 t.o.m. 2006-11-09
Ledamot : Maier, Lena, fr.o.m. 2006-04-10 t.o.m. 2006-11-09
Ledamot : Weihe, Anders, fr.o.m. 2006-04-10 t.o.m. 2006-11-09
Sekreterare : Sylvan, Monica, fr.o.m. 2006-03-06 t.o.m. 2006-11-23

Rapporter

SOU 2006:97Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:97 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om expropriationsersättning (Ju 2005:17) [ Avslutad 2008 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om expropriationsersättning (Ju 2005:17)


Beteckning : Ju 2005:17
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gunarsson, Carina, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2008-11-30
Sakkunnig : Danelius, Johan, fr.o.m. 2007-09-01 t.o.m. 2008-05-27
Sakkunnig : Gulliksson, Mikael, fr.o.m. 2007-11-22 t.o.m. 2008-11-05
Sakkunnig : Hermansson, Magnus, fr.o.m. 2008-08-18 t.o.m. 2008-11-05
Sakkunnig : Josefsson, Jan, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2007-08-31
Sakkunnig : Lagerqvist Nilsson, Monica, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Sakkunnig : Nauclér, Anders, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2006-06-15
Sakkunnig : Söderström, Pontus, fr.o.m. 2006-06-16 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Arbegard, Anne-Sophie, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2006-06-15
Expert : Bonde, Fredrik, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Dahlsjö, Anders, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Jonsson-Glans, Gudrun, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Julstad, Barbro, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Lefwerth, Agneta, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Mökjas, Birgitta, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Persson, Bertil, fr.o.m. 2006-06-16 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Treschow, Frederik, fr.o.m. 2006-02-23 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Rudén, Christer, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Thomsson, Rune, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Warén, Jan, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Sekreterare : Pålsson Helander, Susanna, fr.o.m. 2006-03-11 t.o.m. 2008-12-07
Sekreterare : Sjödin, Eije, fr.o.m. 2007-08-15 t.o.m. 2008-11-09

Rapporter

SOU 2007:29Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser? – delbetänkande
SOU 2009:99Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m. – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Ärendeutredningen (Ju 2005:14) [ Avslutad 2007 ] [ Sakkunnig ]

Ärendeutredningen (Ju 2005:14)


Beteckning : Ju 2005:14
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:124
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kvart, Johan, fr.o.m. 2006-09-15 t.o.m. 2007-10-31
Särskild utredare : Renfors, Cecilia, fr.o.m. 2005-11-10 t.o.m. 2006-09-14
Sakkunnig : Danelius, Johan, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2006-12-31
Sakkunnig : Nensén Uggla, Astrid, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Sakkunnig : Persson, Martin, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2007-10-03
Sakkunnig : Skogh, Patrik, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-10-03
Sakkunnig : Wahlstedt, Mattias, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Hjort, Dick, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Expert : Kullman, Eva, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Expert : Moberg, Anders, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Expert : Mårtensson, Eva, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Expert : von Schèele, Eva, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Sekreterare : Gärtner, Marie, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2007-09-30

Rapporter

SOU 2007:65Domstolarnas handläggning av ärenden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:65 Domstolarnas handläggning av ärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om uppköpserbjudanden (Ju 2004:06) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

Utredningen om uppköpserbjudanden (Ju 2004:06)


Beteckning : Ju 2004:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2006-02-27
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-03-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:38 och dir. 2005:50
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Schäder, Göran, fr.o.m. 2004-07-13 t.o.m. 2005-06-30
Expert : Bergene, Anette, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Danelius, Johan, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Lindgren, Ulf, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Milberg, Lars, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Nyström, Göran, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Ohlsson, Robert, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Persson, Eva, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Petersson, Magdalena, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Sodemann, Pia, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Thorfinn, Louise, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Weiner, Åsa, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Wieslander, Jens, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Yrgård, Elina, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Sekreterare : Skog, Rolf, fr.o.m. 2004-07-13 t.o.m. 2005-08-31

Rapporter

SOU 2005:58Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:58 Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (N 2002:12) om arbetstagarinflytande i europabolag [ Avslutad 2003 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (N 2002:12) om arbetstagarinflytande i europabolag


Beteckning : N 2002:12
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-10
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-06-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:75och dir. 2003:39
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kling, Eva-Helena, fr.o.m. 2002-08-15 t.o.m. 2003-06-30
Sakkunnig : Danelius, Johan, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2003-06-17
Sakkunnig : Ellehöj, Helle, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2003-06-17
Sakkunnig : Middelman, Anna, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2003-06-17
Expert : Bruun, Niklas, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2003-06-17
Expert : Dirke, Lars, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2003-06-17
Expert : Sellgren, Tore, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2003-06-17
Brorsson, Kent, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-06-17
Donovan, Elise-Marie, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-02-17
Ennerberg, Claes, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-06-17
Eriksson, Elisabeth, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-06-17
Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-06-17
Holke, Dan, fr.o.m. 2003-03-10 t.o.m. 2003-06-17
Weihe, Anders, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-06-17
Sekreterare : Bergene, Anette, fr.o.m. 2002-08-12 t.o.m. 2003-07-14

Rapporter

SOU 2003:64Arbetstagarinflytande i europabolag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:64 Arbetstagarinflytande i europabolag [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag (Ju 2002:06) [ Avslutad 2003 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag (Ju 2002:06)


Beteckning : Ju 2002:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2004-02-27
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-02-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:30, dir. 2002:145 och dir. 2003:86
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gunnarsson, Carina, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Danelius, Johan, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Göransson, Ola, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Halldorf, Olle, fr.o.m. 2002-08-23 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Ivarsson, Kent, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Lagercrantz, Lena, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-22
Sakkunnig : Ljungdahl, Sten, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Mann, Curt-Olof, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-09-30
Sakkunnig : Nilsson, Mats, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Noltorp, Erik, fr.o.m. 2003-03-23 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Sundberg, Susanne, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-04-22
Sakkunnig : Utterström, Charlotte, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-11-04
Sakkunnig : Wickman, Charlotta, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Expert : Allard Ringborg, Solveig, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-21
Expert : Dalman, Lena, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Expert : Gedda, Charlotte, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-10-08
Expert : Kvist, Ann-Kristin, fr.o.m. 2002-10-09 t.o.m. 2003-11-30
Expert : Lindén, Ulrika, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Expert : Nordström, Per, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Expert : Sveman, Eva, fr.o.m. 2002-08-22 t.o.m. 2003-11-30
Sekreterare : Kihlefelt Bondesson, Catharina, fr.o.m. 2002-06-18 t.o.m. 2003-11-30

Rapporter

SOU 2003:98Aktiebolag med begränsad vinstutredning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:98 Aktiebolag med begränsad vinstutdelning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman