Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Kulturbebyggelseutredningen (Ku 2002:04)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Kulturbebyggelseutredningen (Ku 2002:04) [ Avslutad 2004 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 7 ♂ 8 ) :

Göran Schäder  []  ( Särskild utredare )
Ulrika Berg  []  ( Expert )
Eva Björkman  []  ( Expert )
Anna-Gretha Eriksson  []  ( Expert )
Margaretha Gistorp  []  ( Expert )
Sven Göthe  []  ( Expert )
Gunnar Hedborg  []  ( Expert )
Sophia Laurin  []  ( Expert )
Kerstin Lundberg  []  ( Expert )
Göran Oldén  []  ( Expert )
Torbjörn Malm  []  ( Expert )
Hans Mildenberger  []  ( Expert )
Tom Teljer  []  ( Expert )
Niclas Johannisson  []  ( Sekreterare )
Ulla Werkell  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Kulturbebyggelseutredningen (Ku 2002:04)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-06-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:96 och dir. 2003:16
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:81 De norrländska kyrkstäderna - delbetänkande
SOU 2004:94 K-märkt, Förslag till förbättrat skydd för Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Göran Schäder, regeringsråd, fr.o.m. 2002-12-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Ulrika Berg, rättssakkunnig, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Eva Björkman, länsantikvarie, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Anna-Gretha Eriksson, handläggare, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Margaretha Gistorp, kansliråd, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Sven Göthe, avdelningschef, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Gunnar Hedborg, länsråd, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Sophia Laurin, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Kerstin Lundberg, sekreterare, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Göran Oldén, expert, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Torbjörn Malm, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Hans Mildenberger, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Tom Teljer, expert, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Expert : Ulla Verkell, skattejurist, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2004-09-22
Sekreterare : Niclas Johannisson, fr.o.m. 2003-01-15 t.o.m. 2004-09-22

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman