Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 2002:01) om en gränsdragningskommission för renskötselområdet

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 2002:01) om en gränsdragningskommission för renskötselområdet [ Avslutad 2006 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 5 ♂ 8 ) :

Jan Alvå  []  ( Särskild utredare )
Barbro Julstad  []  ( Sakkunnig )
Kjell Modéer  []  ( Sakkunnig )
Kjell Westling  []  ( Sakkunnig )
Birgitta Hansson  []  ( Expert )
Anders Holmgren  []  ( Expert )
Elisabeth Israelsson  []  ( Expert )
Solveig Larsson  []  ( Expert )
Lars Rubensson  []  ( Expert )
Bror Saitton  []  ( Expert )
Lars Lindblad  []  ( Sekreterare )
Åsa Nilsson  []  ( Bitr. sekreterare )
Lars Rumar  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 2002:01) om en gränsdragningskommission för renskötselområdet
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-01-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:7 och dir. 2004:141
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker
Medverkande :
Särskild utredare : Jan Alvå, lagman, fr.o.m. 2002-01-24
Sakkunnig : Barbro Julstad, lantmätare, fr.o.m. 2002-03-18
Sakkunnig : Kjell Modéer, Åke professor, fr.o.m. 2002-03-18
Sakkunnig : Kjell Westling, fastighetsråd, fr.o.m. 2002-03-19
Expert : Birgitta Hansson, departementsråd, fr.o.m. 2002-11-14
Expert : Anders Holmgren, jägmästare, fr.o.m. 2002-11-14
Expert : Elisabeth Israelsson, vice ordförande, fr.o.m. 2002-11-14
Expert : Solveig Larsson, agronom, fr.o.m. 2002-11-14
Expert : Lars Rubensson, lantmätare, fr.o.m. 2002-11-14
Expert : Bror Saitton, renägare, fr.o.m. 2002-11-14
Sekreterare : Lars Lindblad, rådman, fr.o.m. 2002-02-01
Bitr. sekreterare : Åsa Nilsson, länsrättsnotarie, fr.o.m. 2005-03-05 t.o.m. 2006-01-15
Bitr. sekreterare : Lars Rumar, landsarkivarie, fr.o.m. 2002-10-01

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman