Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Barbro Julstad

Sök kontaktuppgifter till Barbro Julstad på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Barbro Julstad

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Barbro Julstad medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om expropriationsersättning (Ju 2005:17) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]
Utredningen om expropriationsersättning (Ju 2005:17)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:29 Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser? - delbetänkande
SOU 2009:99 Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m. - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Carina Gunarsson, ordförande i Arbetsdomstolen, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2008-11-30
Sakkunnig : Johan Danelius, ämnesråd, fr.o.m. 2007-09-01 t.o.m. 2008-05-27
Sakkunnig : Mikael Gulliksson, ämnesråd, fr.o.m. 2007-11-22 t.o.m. 2008-11-05
Sakkunnig : Magnus Hermansson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2008-08-18 t.o.m. 2008-11-05
Sakkunnig : Jan Josefsson, kansliråd, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2007-08-31
Sakkunnig : Monica Lagerqvist Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Sakkunnig : Anders Nauclér, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2006-06-15
Sakkunnig : Pontus Söderström, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-06-16 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Anne-Sophie Arbegard, civilingenjör, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2006-06-15
Expert : Fredrik Bonde, chefsjurist, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Anders Dahlsjö, fastighetsråd, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Gudrun Jonsson-Glans, civilingenjör, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Barbro Julstad, enhetschef, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Agneta Lefwerth, förbundsjurist, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Birgitta Mökjas, bolagsjurist, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Bertil Persson, chefsjurist, fr.o.m. 2006-06-16 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Frederik Treschow, advokat, fr.o.m. 2006-02-23 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Christer Rudén, bolagsjurist, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Rune Thomsson, chefsjurist, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert : Jan Warén, lagman, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Sekreterare : Susanna Pålsson Helander, hovrättsassessor, fr.o.m. 2006-03-11 t.o.m. 2008-12-07
Sekreterare : Eije Sjödin, lantmätare, fr.o.m. 2007-08-15 t.o.m. 2008-11-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Jo 2002:01) om en gränsdragningskommission för renskötselområdet [ Avslutad 2006 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (Jo 2002:01) om en gränsdragningskommission för renskötselområdet
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-01-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:7 och dir. 2004:141
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker
Medverkande :
Särskild utredare : Jan Alvå, lagman, fr.o.m. 2002-01-24
Sakkunnig : Barbro Julstad, lantmätare, fr.o.m. 2002-03-18
Sakkunnig : Kjell Modéer, Åke professor, fr.o.m. 2002-03-18
Sakkunnig : Kjell Westling, fastighetsråd, fr.o.m. 2002-03-19
Expert : Birgitta Hansson, departementsråd, fr.o.m. 2002-11-14
Expert : Anders Holmgren, jägmästare, fr.o.m. 2002-11-14
Expert : Elisabeth Israelsson, vice ordförande, fr.o.m. 2002-11-14
Expert : Solveig Larsson, agronom, fr.o.m. 2002-11-14
Expert : Lars Rubensson, lantmätare, fr.o.m. 2002-11-14
Expert : Bror Saitton, renägare, fr.o.m. 2002-11-14
Sekreterare : Lars Lindblad, rådman, fr.o.m. 2002-02-01
Bitr. sekreterare : Åsa Nilsson, länsrättsnotarie, fr.o.m. 2005-03-05 t.o.m. 2006-01-15
Bitr. sekreterare : Lars Rumar, landsarkivarie, fr.o.m. 2002-10-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:03) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]
2002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-02-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:17, dir. 2002:107, dir. 2003:49 och dir. 2003:128
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:83 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät
SOU 2004:7 Ledningsrätt
Medverkande :
Särskild utredare : Bertil Hübinette, hovrättspresident, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2004-02-29
Sakkunnig : Jan Josefsson, kansliråd, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Sakkunnig : Monica Lagerqvist Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-01-16 t.o.m. 2004-02-29
Sakkunnig : Hans Mildenberger, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2003-01-15
Sakkunnig : Hans Öjemark, kansliråd, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Anne-Sophie Arbegard, civilingenjör, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Fredrik Bonde, chefsjurist, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Fredrik von Essen, projektledare, fr.o.m. 2003-03-20 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Per Henningsson, förbundsjurist, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Karin Hovlin, projektledare, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2003-03-19
Expert : Barbro Julstad, enhetschef, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Viveka Norman, enhetschef, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Christer Rudén, bolagsjurist, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Ulrika Sigerud, jurist, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2003-04-30
Expert : Rune Thomsson, chefsjurist, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Anders Victorin, professor, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2004-02-29
Sekreterare : Dag Cohen, rådman, fr.o.m. 2002-04-19 t.o.m. 2004-02-29
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:83 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:7 Ledningsrätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Ju 1994:11) om tredimensionellt fastighetsutnyttjande [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Utredningen (Ju 1994:11) om tredimensionellt fastighetsutnyttjande
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1994:82, 1994:136.
Lokal : Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 LUND, tel. 046-16 04 53 (sekreteraren)
Utredningen har avgett :
SOU 1996:87 Tredimensionell fastighetsin- delning. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Jan Alvå, lagman, fr.o.m. 1994-09-12 t.o.m. 1996-07-31
Expert : Britta Ahnmé-Kågerman, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-12-05 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Gösta Fischer, direktör, fr.o.m. 1994-12-05 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Carl Johan Hjälme, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1994-12-05 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Barbro Julstad, tekn.dr, fr.o.m. 1994-12-05 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Jan Kielland, civilingenjör, fr.o.m. 1994-12-05 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Knut Norrman, rådman, fr.o.m. 1994-12-05 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Ylva Norling, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:82 Ägarlägenheter - en ny bostadsform

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:87 Tredimensionell fastighetsindelning [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman