Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder (U 2001:05)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder (U 2001:05) [ Avslutad 2003 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 8 st. ♀ 7 ♂ 1 ) :

Ingegerd Sahlström  []  ( Särskild utredare )
Kerstin Jansson  []  ( Expert )
Kerstin Molander  []  ( Expert )
Merja Strömberg  []  ( Expert )
Eva Wallberg  []  ( Expert )
Gunilla Hjorth  []  ( Sekreterare )
Gösta Mårtensson  []  ( Sekreterare )
Lena Enstam  []  ( Assistent )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder (U 2001:05)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:65 och dir. 2002:131
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:15 Läromedel -specifikt-
Medverkande :
Särskild utredare : Ingegerd Sahlström, projektledare, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2003-02-28
Expert : Kerstin Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2003-02-28
Expert : Kerstin Molander, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2003-02-28
Expert : Merja Strömberg, departementssekretarere, fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2003-02-28
Expert : Eva Wallberg, kansliråd, fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2003-02-28
Sekreterare : Gunilla Hjorth, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-08-21 t.o.m. 2003-06-30
Sekreterare : Gösta Mårtensson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2003-02-28
Assistent : Lena Enstam, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2003-03-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman