Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till hur genusperspektivet kan få större genomslagskraft i museernas verksamhet (Ku 2001:A)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till hur genusperspektivet kan få större genomslagskraft i museernas verksamhet (Ku 2001:A) [ Avslutad 2003 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 10 ♂ 4 ) :

Ann-Sofie Ohlander  []  ( Ordförande )
Nina Björk  []  ( Ledamot )
Ann Kristin Carlström  []  ( Ledamot )
Jonas Frykman  []  ( Ledamot )
Louise Lönnroth  []  ( Ledamot )
Janken Myrdal  []  ( Ledamot )
Henrik Teleman  []  ( Ledamot )
Ana L. Valdés  []  ( Ledamot )
Erik Åström  []  ( Ledamot )
Mari Granath  []  ( Expert )
Sophia Laurin  []  ( Expert )
Tim Nordin  []  ( Expert )
Anna-Karin Larsson  []  ( Sekreterare )
Anna Prestjan  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till hurgenusperspektivet kan få större genomslagskraft i museernasverksamhet (Ku 2001:A)
Departement : Kulturdepartementet
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-06-28
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Delrapport 1 15 mars 2002 - Genusperspektiv på museerna
Delrapport 2 2 dec 2002
Ds 2003:61 Genus på museer, slutrapport
Medverkande :
Ordförande : Ann-Sofie Ohlander, professor, fr.o.m. 2001-11-30 t.o.m. 2004-01-23
Ledamot : Nina Björk, journalist, fr.o.m. 2001-11-30 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Ann Kristin Carlström, forskningschef, fr.o.m. 2001-11-30 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Jonas Frykman, professor, fr.o.m. 2001-11-30 t.o.m. 2002-06-24
Ledamot : Louise Lönnroth, landsarkivarie, fr.o.m. 2002-04-23 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Janken Myrdal, professor, fr.o.m. 2002-04-23 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Henrik Teleman, chef, fr.o.m. 2001-11-30 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Ana L. Valdés, journalist, fr.o.m. 2001-11-30 t.o.m. 2003-02-16
Ledamot : Erik Åström, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2001-11-30 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Mari Granath, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-11-30 t.o.m. 2003-08-31
Expert : Sophia Laurin, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Tim Nordin, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-11-30 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Anna-Karin Larsson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2002-01-24 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Anna Prestjan, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2003-09-14

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman