: : :

Utredningen om samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen (Ju 2001:02) – Utredning med Sören Öman

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen (Ju 2001:02) [ Avslutad 2002 ] – Utredning med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2001:16 Samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 7 st. ♀ 3 ♂ 4 ) :

Gunnar Holmgren  []  ( Särskild utredare )
Margareta Hammarberg  []  ( Sakkunnig )
Mikael Åsell  []  ( Sakkunnig )
Gunilla Hansén-Larson  []  ( Expert )
Elisabet Sundén Ingeström  []  ( Expert )
Sören Öman ( Expert )
Per Stenbeck  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen (Ju 2001:02)


Beteckning : Ju 2001:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-03-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:16
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Holmgren, Gunnar, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Hammarberg, Margareta, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Åsell, Mikael, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Hansén-Larson, Gunilla, fr.o.m. 2001-08-30 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Sundén Ingeström, Elisabet, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Öman, Sören, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Sekreterare : Stenbeck, Per, fr.o.m. 2001-03-19 t.o.m. 2002-05-31

Rapporter

SOU 2002:32Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman