Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om behandling av personuppgifter vid allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar samt hyres- och arrendenämnder (Ju 2000:08)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om behandling av personuppgifter vid allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar samt hyres- och arrendenämnder (Ju 2000:08) [ Avslutad 2002 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 5 ♂ 10 ) :

Sten Wahlqvist  []  ( Särskild utredare )
Annika Bokefors  []  ( Expert )
Charlotte Brokelind  []  ( Expert )
Magnus Ekman  []  ( Expert )
Lena Grunditz  []  ( Expert )
Claes Gränström  []  ( Expert )
Ulf Jansson  []  ( Expert )
Aimée Jillger  []  ( Expert )
Björn Karlsson  []  ( Expert )
Per-Olof Persson  []  ( Expert )
Rolf Samuelsson  []  ( Expert )
Lennart Wallström  []  ( Expert )
Torgny Wetterberg  []  ( Expert )
Peder Liljeqvist  []  ( Sekreterare )
Katrin Hollunger Wågnert  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om behandling av personuppgifter vid allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar samt hyres- och arrendenämnder(Ju 2000:08)


Beteckning : Ju 2000:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-10-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:74
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187,201 21 MALMÖ, tel. 040-35 57 96 (sekr.)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Bokefors, Annika, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Brokelind, Charlotte, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Ekman, Magnus, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Grunditz, Lena, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Gränström, Claes, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Hollunger Wågnert, Karin, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Jansson, Ulf, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Jillger, Aimée, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Karlsson, Björn, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Persson, Per-Olof, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Samuelsson, Rolf, fr.o.m. 2001-04-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Wallström, Lennart, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Wetterberg, Torgny, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2002-01-31
Sekreterare : Liljeqvist, Peder, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2002-01-31

Rapporter

SOU 2001:32Domstolarnas register och personuppgiftslagen – En rättslig anpassning – delbetänkande

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman