Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Värdepappersfondsutredningen (Fi 2000:02)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Värdepappersfondsutredningen (Fi 2000:02) [ Avslutad 2002 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 6 ♂ 8 ) :

Anders Nordström  []  ( Särskild utredare )
Malin Björkmo  []  ( Sakkunnig )
Eva Broms  []  ( Sakkunnig )
Bo Hesselgren  []  ( Sakkunnig )
Kent Janér  []  ( Sakkunnig )
Bo Lundgren  []  ( Sakkunnig )
Vilhelm Nordenanckar  []  ( Sakkunnig )
Anne-Marie Pålsson  []  ( Sakkunnig )
Anne-Marie Ström  []  ( Sakkunnig )
Maria Hillberg  []  ( Expert )
Katarina Holmberg  []  ( Expert )
Anders Isaksson  []  ( Expert )
Joakim Schaaf  []  ( Sekreterare )
Erik Utterström  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Värdepappersfondsutredningen (Fi 2000:02)


Beteckning : Fi 2000:02
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-03
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:108 och dir. 2002:48
Lokal : Regeringsgatan 30-32, Postadress: Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, TEL. 08-405 13 69 (Schaaf), 08-405 28 55 (Utterström)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nordström, Anders, fr.o.m. 2000-09-21 t.o.m. 2002-11-30
Sakkunnig : Björkmo, Malin, fr.o.m. 2000-12-04 t.o.m. 2002-05-31
Sakkunnig : Broms, Eva, fr.o.m. 2000-11-08 t.o.m. 2002-11-30
Sakkunnig : Hesselgren, Bo, fr.o.m. 2000-11-08 t.o.m. 2002-03-24
Sakkunnig : Janér, Kent, fr.o.m. 2000-11-08 t.o.m. 2002-11-30
Sakkunnig : Lundgren, Bo, fr.o.m. 2001-06-11 t.o.m. 2002-11-30
Sakkunnig : Nordenanckar, Vilhelm, fr.o.m. 2002-03-25 t.o.m. 2002-11-30
Sakkunnig : Pålsson, Anne-Marie, fr.o.m. 2000-11-08 t.o.m. 2002-11-30
Sakkunnig : Ström, Anne-Marie, fr.o.m. 2000-11-08 t.o.m. 2001-06-10
Expert : Hillberg, Maria, fr.o.m. 2000-11-08 t.o.m. 2002-11-30
Expert : Holmberg, Katarina, fr.o.m. 2000-11-08 t.o.m. 2002-11-30
Expert : Isaksson, Anders, fr.o.m. 2000-11-08 t.o.m. 2001-01-11
Sekreterare : Schaaf, Joakim, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-12-15
Sekreterare : Utterström, Erik, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-12-15

Rapporter

SOU 2002:56Investeringsfonder – förslag till ny lag
SOU 2002:104Investeringsfonder – förvaringsinstitut, avgifter m.m. Slutbetänkande.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman