Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Expertgrupp för ökad måluppfyllelse och elever i behov av särskilt stöd (U 1999:H)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Expertgrupp för ökad måluppfyllelse och elever i behov av särskilt stöd (U 1999:H) [ Avslutad 2001 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 8 ♂ 5 ) :

Agneta Lundberg  []  ( Ordförande )
Gunilla Agnbjörn-Ahlbäck  []  ( Expert )
Jenny Carlsson  []  ( Expert )
Robert Fahlgren  []  ( Expert )
Kurt Johansson  []  ( Expert )
Mikael Levy  []  ( Expert )
Bengt Persson  []  ( Expert )
Kent Roslund  []  ( Expert )
Liselott Sjöstrand  []  ( Expert )
Margareta Tovetjärn  []  ( Expert )
Elisabeth Zachrisson  []  ( Expert )
Karin Edholm  []  ( Sekreterare )
Merja Strömberg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Expertgrupp för ökad måluppfyllelse och elever i behov av särskilt stöd (U 1999:H)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-12-06
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2001:19 Elevens framgång - Skolans ansvar
Medverkande :
Ordförande : Agneta Lundberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-11-06 t.o.m. 2001-05-07
Expert : Gunilla Agnbjörn-Ahlbäck, specialpedagog, fr.o.m. 2000-05-12 t.o.m. 2001-05-07
Expert : Jenny Carlsson, förbundsordförande, fr.o.m. 2000-05-12 t.o.m. 2001-05-07
Expert : Robert Fahlgren, grundskolelärare, fr.o.m. 2000-05-12 t.o.m. 2001-05-07
Expert : Kurt Johansson, rektor, fr.o.m. 2000-05-12 t.o.m. 2001-05-07
Expert : Mikael Levy, adjunkt, fr.o.m. 2000-05-12 t.o.m. 2001-05-07
Expert : Bengt Persson, universitetslektor, fr.o.m. 2000-05-12 t.o.m. 2001-05-07
Expert : Kent Roslund, förskollärare, fr.o.m. 2000-06-13 t.o.m. 2001-05-07
Expert : Liselott Sjöstrand, förskolelärare, fr.o.m. 2000-05-12 t.o.m. 2000-06-12
Expert : Margareta Tovetjärn, grundskolelärare, fr.o.m. 2000-05-12 t.o.m. 2001-05-07
Expert : Elisabeth Zachrisson, förvaltningschef, fr.o.m. 2000-05-12 t.o.m. 2001-05-07
Sekreterare : Karin Edholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-05-12 t.o.m. 2001-05-07
Sekreterare : Merja Strömberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-05-12 t.o.m. 2001-05-07

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman