Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Fi 1999:05) om utveckling av allmännyttiga bostadsföretag samt utvärdering av bruksvärdessystemet

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Fi 1999:05) om utveckling av allmännyttiga bostadsföretag samt utvärdering av bruksvärdessystemet [ Avslutad 2000 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 2 ♂ 7 ) :

Bengt Owe Birgersson  []  ( Särskild utredare )
Nils Cederstierna  []  ( Sakkunnig )
Ulrika Lindström  []  ( Sakkunnig )
Lars Magnusson  []  ( Sakkunnig )
Jonas Norlin  []  ( Sakkunnig )
Urban Zetterquist  []  ( Expert )
Jörgen Mark-Nielsen  []  ( Sekreterare )
Åsa Martinsson  []  ( Sekreterare )
Jonas Schneider  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Fi 1999:05) om utveckling av allmännyttiga bostadsföretag samt utvärdering av bruksvärdessystemet


Beteckning : Fi 1999:05
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-01
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-05-06
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:32
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Birgersson, Bengt Owe, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2000-04-07
Sakkunnig : Cederstierna, Nils, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-04-07
Sakkunnig : Lindström, Ulrika, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 1999-11-24
Sakkunnig : Magnusson, Lars, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-04-07
Sakkunnig : Norlin, Jonas, fr.o.m. 1999-11-25 t.o.m. 2000-04-07
Expert : Zetterquist, Urban, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-04-07
Sekreterare : Mark-Nielsen, Jörgen, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-04-30
Sekreterare : Martinsson, Åsa, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2000-04-15
Sekreterare : Schneider, Jonas, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-04-30

Rapporter

SOU 1999:148På de boendes villkor – allmännyttan på 2000-talet
SOU 2000:33Bruksvärde, förhandling och hyra – en utvärdering. Slutbetänkande

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman