: : :

Resurseffektivitetsutredningen (Fi 1999:02)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Resurseffektivitetsutredningen (Fi 1999:02) [ Avslutad 2001 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1998:107
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:2 Effektiv hushållning med naturresurser [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 7 ♂ 10 ) :

Alf Carling  []  ( Särskild utredare )
Kenneth Hermele  []  ( Sakkunnig )
Kristina Nordström  []  ( Sakkunnig )
Roy Resare  []  ( Sakkunnig )
Olle Björk  []  ( Expert )
Runar Brännlund  []  ( Expert )
Cecilia Fegler  []  ( Expert )
Eva Gabrielsson  []  ( Expert )
Eva Hellsten  []  ( Expert )
Annika Löfgren  []  ( Expert )
Maria Sandqvist  []  ( Expert )
Lena Unemo  []  ( Expert )
Lars Andersson  []  ( Sekreterare )
Ulf Silvander  []  ( Sekreterare )
Kjell Göran Bostedt  []  ( Bitr. sekreterare )
Per Holgén  []  ( Bitr. sekreterare )
Magnus Lindmark  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Resurseffektivitetsutredningen (Fi 1999:02)


Beteckning : Fi 1999:02
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-06
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-17
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:107
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Carling, Alf, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2001-01-12
Sakkunnig : Hermele, Kenneth, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2001-01-12
Sakkunnig : Nordström, Kristina, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2001-01-12
Sakkunnig : Resare, Roy, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2001-01-12
Expert : Björk, Olle, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2001-01-12
Expert : Brännlund, Runar, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-01-12
Expert : Fegler, Cecilia, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2000-04-02
Expert : Gabrielsson, Eva, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-01-12
Expert : Hellsten, Eva, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2000-02-14
Expert : Löfgren, Annika, fr.o.m. 2000-01-15 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Sandqvist, Maria, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2001-01-12
Expert : Unemo, Lena, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2001-01-12
Sekreterare : Andersson, Lars, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-01-31
Sekreterare : Silvander, Ulf, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-01-31
Bitr. sekreterare : Bostedt, Kjell Göran, fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2000-08-31
Bitr. sekreterare : Holgén, Per, fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2000-08-01
Bitr. sekreterare : Lindmark, Magnus, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-05-31

Rapporter

SOU 2001:2Effektiv hushållning med naturresurser
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman